Za Štefanom Kesselbauerom Tlačiť
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6.2.2014 nás opustil aktívny člen KST Štefan Kesselbauer.

Štefan sa narodil 9. septembra 1937 v Bratislave.
Od roku 1946 pôsobil v organizácii JUNÁK - SKAUTING a v Dobrovoľnej športovej organizácii ako mládežník.
Od roku 1956 bol členom Klubu slovenských turistov.
Od roku 1956 bol nepretržite vedúcim turistického oddielu mládeže KST. V roku 1959 sa stal cvičiteľom turistiky, od roku 1960 cvičiteľom turistiky mládeže II. triedy.
Rozhodcom pretekov turistickej zdatnosti bol od roku 1982, od roku 1985 bol inštruktorom rozhodcov PTZ a od roku 1991 inštruktorom turistiky.
V roku 1958 sa stal spoluzakladateľom Pretekov turistickej zdatnosti a bol spolutvorcom ich pravidiel.
Od svojho vstupu do organizovanej turistiky pôsobil v rôznych funkciách, na rôznych úrovniach riadenia turistiky v Bratislave, na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.
Bol držiteľom strieborného a zlatého odznaku KST, Plakety Alojza Lutonského.
Počas celého svojho pôsobenia v turistike riadil a usmerňoval turistické súťaže mládeže na všetkých úrovniach.
"Kicko", ako ho všetci prezývali, bol obľúbený pre svoju zásadovosť a najmä ochotu pomôcť a za každých okolností pracovať v prospech rozvoja slovenskej organizovanej turistiky.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola v Bratislave, krematóriu, vo štvrtok 13.2.2014 o 14:00 h.

Česť jeho pamiatke!