Výkonný výbor KST 2010 - 2014 Tlačiť

vyborm.jpg

Predchádzajúci Výkonný výbor KST na fotografii z prvého svojho zasadnutia zo dňa 14. júna 2010 v Bratislave (sprava doľava): Peter Vyskočil - konateľ Turservis, s.r.o.; Miroslav Herchl - člen VV pre majetok; predseda KST; Anna Mazániková - členka Revíznej komisie; Štefan Kuiš - podpredseda VV KST pre turistiku a medzinárodné vzťahy; Erika Fábryová - podpredsedníčka VV KST pre ekonomiku a marketing; Michal Fulka - podpredseda VV KST pre organizáciu a legislatívu; Vladimír Povoda - člen VV KST pre komisie; Dušan Valúch - sekretár KST. Najstarší člen VV KST má 78 rokov. Na XII. Valnom zhromaždení KST 13.3.2011 bol namiesto odstúpeného Michala Fulku (5.1.2011) zvolený na zvyšok funkčného obdobia nový podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu Marek Heinrich. Stal sa tak najmladším členom výkonného výboru - má len 29 rokov. Vylepšil sa tým aj vekový priemer celého VV KST na 46 rokov.