Spomienka na 48. stretnutie čitateľov časopisu KS na Pilsku Tlačiť
48.stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Pilsku (Oravské Beskydy, 1557 m n m.), ktoré sa konalo 29. mája 2011 síce zahalili mraky a zmáčal výdatný dážď, napriek tomu bolo vydaných viac než 700 účastníckych listov.

Vyhodnotenie podujatia
z pera predsedníčky sekcie Pešej turistiky pri regionálnej rade KST Orava Anny Mazánikovej čítajte tu:  Vyhodnotenie-Pilsko.doc

Podujatie bolo zorganizované s finančným prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fotografiu nám poslal Ladislav Molnár.

Pilsko_zpodujatia_2011