pozadie-leto 
KST


Prezentácia k zákonu NR SR č. 1/2014 o organizovaní verejných športových poduja Tlačiť E-mail
Vážení kolegovia,

nižšie nájdete prezentáciu JUDr. Petra Sepešiho a JUDr. Žanety Surmajovej, PhD. k zákonu NR SR č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí, o ktorej diskutovali so športovými zväzmi v pondelok 7. apríla 2014. Veríme, že v nej nájdete odpovede na Vaše otázky súvisiace s povinnosťami športových subjektov pri organizácii športových podujatí.

Súčasne ďakujeme zúčastneným zástupcom športových zväzov za ich priamy aktívny podiel na diskusii na spoločnom stretnutí KŠZ SR s tvorcami tohto zákona.

S pozdravom

PhDr. Zdenko KRÍŽ
generálny sekretár Konfederácie športových zväzov SR

 KŠZ_zákon_1-2014.pdf

 
Tlačová konferencia 14.12.2012 Tlačiť E-mail
Tlačová správa z tlačovej konferencie KST, SHS JAMES, SVTS, SCK, NAŠE HORY, ktorá sa konala v sídle Klubu slovenských turistov (KST) v Bratislave, Záborského 33, v piatok 14.12.2012 o 10.00 h.

„Za slobodný pohyb v našich horách"

        Päť slovenských organizácií zameraných na športové a rekreačné vyžitie nielen v horách, ale predovšetkým v otvorenej prírode – Klub slovenských turistov, Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenský vysokohorský turistický spolok, Slovenský cykloklub a občianska iniciatíva Naše hory, sa rozhodlo spoločne odštartovať iniciatívu, ktorá doposiaľ nemá v dejinách slovenskej turistiky obdobu.
         Zúčastnené kluby a spolky, ktorých história siaha do 19. storočia a ktoré združujú viac ako 23-tisíc registrovaných členov po celom Slovensku, sa rozhodli zásadným spôsobom zmeniť zavedený pohľad na ochranu prírody a životného prostredia a tým dosiahnuť urýchlenú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Tento krok následne umožní aj zmenu návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP) a veľkoplošných chránených území, ktoré zúčastnené strany vidia ako prekážku vo voľnom a slobodnom pohybe.
       Formuláciou a podpisom Dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody, krajiny a cestovného ruchu chceme aktívne vstúpiť do procesu legislatívnych zmien súvisiacich s trvalo udržateľnou ochranou prírody a zároveň so slobodným pohybom v našich horách. Neprichádzame s ničím novým ani prevratným. Našim cieľom je, aby Slovenská republika bola štátom univerzálnej slobody s konkrétnymi výnimočnými zákazmi, a nie štátom univerzálneho zákazu s konkrétnymi výnimočnými povoleniami.
       Ako prioritu si stanovujeme urýchlenú a kvalitnú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadame, aby sa zaviedol systém individuálnej zodpovednosti v oblasti ochrany prírody na úkor systému kolektívnej zodpovednosti. Zároveň zdôrazňujeme, že práve turisti sú osobami, ktoré sa ako prvé začali o prírodu starať a bojovať proti jej devastácii. Systém univerzálneho povolenia a individuálnych zákazov chceme presadiť vo všetkých oblastiach pohybových aktivít (pešia a vysokohorská turistika, cykloturistika, skialpinizmus, vodná turistika, horolezectvo, paragliding, jazdectvo a pod.).
        Výsledkom verejnej diskusie by malo byť rozdelenie hôr na oblasti, kde je zakázaná akákoľvek činnosť všetkým osobám bez výnimky a na oblasti, v ktorých sa môže turistika v jeho jednotlivých formách pestovať. Dôraz kladieme na otázky ochrany prírody a krajiny. Zároveň budeme presadzovať také zmeny návštevného poriadku v TANAP-e a iné veľkoplošné chránené územia, ktoré by viedli k maximálnej bezpečnosti pre návštevníkov: značenie turistických chodníkov, technické zabezpečenie vysokohorských chodníkov – napr. ferratový prístup k zabezpečeniu istenia v kritických miestach, orientačné a informačné body, a pod. Naším cieľom bude rovnako ešte pred prijatím nového zákona spolupracovať na urýchlenom sprístupnení turistických, cykloturistických a iných trás v lokalitách, v ktorých nedochádza sprístupnením k poškodzovaniu životného prostredia a prírody.
        Ako najbližší krok našej spoločnej činnosti chceme otvoriť otázku prijatia zmien v súčasnom Návštevnom poriadku TANAP-u, ktorým by sa sprístupnili vybrané oblasti Tatier.

V Bratislave 14. decembra 2012

Kontakt: JUDr. Marek Heinrich, tel.č.: 0903 885 395, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dohoda piatich spolkov o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu:

 Dohoda_piatich spolkov -_ochrana prírody a_prístup_do_hôr

Fotogaléria z tlačovej konferencie (
signatári zmluvy a zástupcovia médií)Päť zmienených slovenských organizácií zameraných na športové a rekreačné vyžitie sa po spoločnom rokovaní rozhodli o konaní tlačovej konferencie a ďalších krokoch, ktoré by riešili súčasnú situáciu. Zápis z rokovania, ktoré prechádzalo zvolaniu tlačovej konferencie si môžete prečítať tu:

 Zápis_z rokovania_piatich spolkov_2012_11_18.pdf

Sídlo Klubu slovenských turistov na Záborského 33 v Bratislave.

Zabor_smer_zima3_2013

 
Vyhlásenie k pokusu o zmenu vlastníctva tatranských chát Tlačiť E-mail
Za účasti viac ako 20 zástupcov médií sa dňa 11.9.2012 sa v sídle Klubu slovenských turistov na Záborského 33 uskutočnila tlačová konferencia na tému "Pokus o zmenu vlastníctva tatranských chát". Tlačová konferencia bola zvolaná Klubom slovenských turistov a Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, k pokusu o získanie vlastníctva tatranských chát.

Vyhlásenie Klubu slovenských turistov a Slovenského horolezeckého spolku JAMES k zmienej téme:

 Vyhlásenie_KST_JAMES_zmena_vlastnícta.pdf

Podklady pre zasadnutie zastupiteľstva Mesta Vysoké Tatry dňa 3.9.2012 vo veci ponuky služieb Mestu spoločnosťou Zelené pleso, ktoré boli vypracované pánom Jurajom Gantnerom dňa 1.9.2012:

 Podklady_pre_zasadnutie_zastupiteľstva_Mesta_Vysoké Tatry.pdf

Informácia o tatranských chatách, ktoré vlastnia KST a SHS JAMES, tatranské chaty história:

 Tatranské_chaty_história.pdf

Dňa 7. mája 2013 bol doručený Klubu slovenských turistov list od Mesta Vysoké Tatry (na vedomie), originálne adresovaný Jurajovi Gantnerovi, týkajúci sa kauzy uvedenej vyššie, ktorého celé znenie si prečítajte tu:

 Mesto_Vysoke_Tatry_list pre J. Gantnera.pdf
 
Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy Tlačiť E-mail
Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy
 a za obnovu Bratislavského lesného parku

Lesy na území Bratislavy a v jej blízkom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo. Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú, športujú a rekreujú sa tisíce obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta. Toto bohatstvo je však čoraz viac ohrozené – príliš intenzívnou ťažbou dreva vrátane holorubov a tiež narastajúcim tlakom na výstavbu. Štátne lesy navyše ohrozujú pochybné zámeny lesných pozemkov, ktoré sa dostávajú do rúk súkromných vlastníkov s jediným cieľom – vyrúbať ich a speňažiť, čiže zastavať.

Celková rozloha lesov na území Bratislavy je 8 700 ha. Len menšia časť z týchto lesov je v správe mestskej organizácie Mestské lesy Bratislava (MLB). Tieto vykonávajú správu lesov na ploche cca 3 190 ha spôsobom, ktorý do značnej miery zohľadňuje ich prvoradú rekreačnú a prírodno - ochrannú funkciu. MLB zabezpečujú na vlastné náklady aj budovanie a údržbu rekreačnej infraštruktúry (turistické chodníky, odpočívadlá, altánky, lavičky, studničky, kosenie lúk, čistenie a odvoz odpadkov, a pod).

Naopak v lesoch, ktoré na území mesta spravujú štátne lesy (Lesy SR, š.p.), vrátane celých Devínskych Karpát a lužných lesov, sa....
Čítať celý článok...
 
Uskutočnila sa tlačová konferencia k novej petičnej akcii za otvorenie Tatier Tlačiť E-mail
Tlačová konferencia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI sa uskutočnila vo štvrtok 27. marca 2014 o 10:00 v sídle Klubu slovenských turistov (KST) v Bratislave, na Záborského ulici 33.

Tlačovú konferenciu zvolali vyššie uvedené organizácie združujúce približne 18 000 členov za účelom vyzvania verejnosti na vyjadrenie sa s tým, či súhlasí s uzáverami v Tatranskom národnom parku v tom rozsahu, v akom ich poznáme dnes. Náš názor je, že takéto uzávery nemajú v zahraničí obdobu a v legislatívnych otázkach ochrany prírody a krajiny sa rok po roku nerobí nič, čoho výsledkom by bol akýkoľvek systémový posun.

Nastal preto čas, aby sa k tejto otázke vyjadrila široká verejnosť, čo je účelom našej petičnej akcie aj tlačovej konferencie. Súčasťou tém je aj stav slovenských jaskýň, otázka prístupu do nich, a taktiež otázka, či ich ochrana je adekvátna a zodpovedá potrebám prírody a spoločnosti.

K uvedeným otázkam považujeme za vhodné sa jasne a jednoznačne vyjadriť.

JUDr. Marek Heinrich
podpredseda Klubu slovenských turistov pre organizáciu a legislatívu

Vojtech Jeremiáš
predseda sekcie vysokohorskej turistiky Klubu slovenských turistov

Mgr. Bohuslav Kortman
predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti

Petícia - tlačivá na stiahnutie:

 Petícia-čelná_strana-pre_info.doc

 Petícia-strana_určená_na_podpisovanie.doc

 Petícia-príloha-zoznam trás na sprístupnenia.doc


Fotogaléria z tlačovej konferencie: 

 
Na ústredí KST sa konal deň otvorených dverí Tlačiť E-mail
Vo štvrtok 27. 9. 2012 sa pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu v sídle Klubu slovenských turistov KST) na Záborského 33 v Bratislave konal už tretí Deň otvorených dverí. Dvere na „domčeku" KST boli otvorené pre médiá, partnerov, priaznivcov a pre každého, kto sa zaujíma o činnosť, prípadne o vstup do KST. K dispozícii bol predseda KST aj ďalší členovia výkonného výboru, informačné materiály, cenovo zvýhodnené turistické mapy jednotlivých regiónov Slovenska (edícia ShoCart, mierka 1:50 000).

Hostia si pochutili aj na pravom turistickom kotlíkovom guláši, ktorý bol navarený vo dvore. Galériu z prípravy gulášu nájdete nižšie.

Od 13.00 do 19.00 sa mohli doteraz neorganizovaní záujemcovia o turistiku prísť osobne oboznámiť so zameraním organizácie, jej štruktúrou a celou šírkou jej aktivít. Z prvej ruky, od predsedu KST, ktorý strávil posledný týždeň v Prešovskom kraji a to najmä vo Vysokých Tatrách, získali novinári najčerstvejšie informácie na aktuálne témy ako ukončenie rekonštrukcie Chaty pod Rysami, či nedávno medializovaný zámer pána Gantnera pripraviť KST o štyri vysokotatranské chaty (Chata pod Rysami, Zbojnícka chata, Téryho chata, Chata pri Zelenom plese). Predstavitelia KST odpovedali aj na tradičné otázky - ako sa stať členom KST, ako založiť turistický klub, alebo turistický oddiel mládeže, ako sa zapojiť do práce na značkovaní turistických chodníkov a podobne.

„Som rád, že sa Deň otvorených dverí KST v termíne Svetového dňa cestovného ruchu 27.9. už stal každoročnou tradíciou. Obzvlášť pozývam novinárov, s pomocou médií si trúfame odraziť avizovaný pokus súdne spochybniť naše vlastníctvo (presnejšie, spoluvlastníctvo s horolezeckým spolkom SHS JAMES) štyroch vysokotatranských chát. Tých, čo nemôžu prísť 27.9., pozývam do nášho virtuálneho sídla www.kst.sk, kde sú pomyselné dvere ku všetkým podstatným informáciám otvorené stále", povedal pred konaním akcie predseda KST .

Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Fotogaléria:
 
Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave Tlačiť E-mail
Krajský úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody vydal rozhodnutie pre Klub slovenských turistov o organizovaní podujatí. Viac čítajte v prílohe:

  KUZP_BA_povolenie_podujati.pdf 
 
Návrhy a podnety z prostredia KST ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu Tlačiť E-mail
Odborníci v Klube slovenských turistov vypracovali súbor návrhov a podnetov z prostredia Klubu slovenských turistov, ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020.

Súbor obsahuje príspevky od troch autorov, každý pristupoval k téme po svojom, ale všetci sa vyjadrujú k otázkam, ktoré v súčasnosti vnímame ako komplikácie pre rozvoj a pestovanie turistiky:

• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chát a útulní
• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chodníkov
• Obmedzovanie turistov pri vstupe do národných parkov
• Nedostatočná legislatívna ochrana unikátneho verejnoprospešného diela – siete vyznačených turistických trás, základnej infraštruktúry pohybu turistov po krajine, keď vystúpia z auta či vlaku.
• Chýbajúci mechanizmus združenej finančnej podpory pre dobrovoľnícku organizáciu Klub slovenských turistov, jednak zo strany štátneho rozpočtu, z rozpočtov miestnych samospráv a od podnikateľských subjektov

Celý súbor návrhov bolo odoslaný Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a je možné prečítať ho tu:

 Koncepcia_rozvoja_CR_navrhy.doc
 
Konal sa Národný výstup na Kriváň 2014 Tlačiť E-mail
NVK_2014_plg

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA z poverenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTO VYSOKÉ TATRY MATICA SLOVENSKÁ, OBEC PRIBYLINA organizovali Národný výstup na Kriváň 2014, venovaný 70. výročiu SNP.

Národný výstup na Kriváň 2014 sa uskutočnil dňa 16.8.2014 po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa. Doprava z Liptovského Mikuláša na Tri studničky bola zabezpečená autobusmi podľa požiadaviek z prihlášok účastníkov.

Správa delegáta z Výkonného výboru KST V. Gábriša :  NVK_delegatVV_sprava.rtf

Účastníci táborili v ATC Račkova dolina na vlastné náklady (po preložení účastníckeho lístka im bola poskytnutá zľava), prípadne mohli využiť individuálne ubytovanie v meste Liptovský Mikuláš. Výmenou za výstupový lístok dostanli účastníci podujatia výstupový odznak. Výdaj odznakov bol v Daxnerovom sedle, prípadne na spojnici chodníkov (podľa počasia) do 13.45 hod.

NVK_2014_logo

Propozície:  NVK_2014_prp.pdf

 

Čítať celý článok...
 
Rokovanie zástupcov KST na pôde Trnavského samosprávneho kraja Tlačiť E-mail
V pondelok 19. marca 2012 navštívili predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Ing. Tibora Mikuša, PhD. predstavitelia Klubu slovenských turistov. Predmetom stretnutia bolo nadviazanie intenzívnejšej spolupráce KST a TTSK v ďalšom období, zameranú na podporu spoločných aktivít KST a TTSK na území Trnavského kraja.

Dohoda o spolupráci medzi TTSK a KST:  TTSK_dohoda_o_spolupraci_2012.pdf

Viac o rokovaní sa dozviete priamo na stránke Trnavského samosprávneho kraja:    www.trnava-vuc.sk
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 7 z 17

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.