pozadie-leto 
KST
Aktuality - ústredie
Slovensko v pohybe 2018 Tlačiť E-mail

 Slovensko_v_pohybe_2018.docx

Program Slovensko v pohybe vyjadruje programové zámery a ciele Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky zamerané na rozvoj športu pre všetkých a pohybových aktivít v Slovenskej republike na kalendárny rok.

Dlhodobým cieľom projektu Slovensko v pohybe je
1/ systematicky a cieľavedome presadzovať vývojové tendencie v slovenskom prostredí, spájať šport pre všetkých a pohybové aktivity s aktívnym zdravím,

2/ zvyšovať povedomie Slovákov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

3/ vytvárať podmienky, aby čo najviac  občanov získalo motiváciu pre pravidelnú činnosť a postupne  sa zapájalo do pohybových aktivít: dospelí najmenej 30 minút denne a detí a mládeže hodinu denne, pri zvýšenej aktivite počas víkendov a voľných dní,

4/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapájať do športu pre všetkých a pohybových aktivít prostredníctvom tradičných, ale aj nových a inovatívnych kampaní a podujatí,

5/ zapájať sa do medzinárodných kampaní a projektov športu pre všetkých a stať sa súčasťou procesu, ktorý prebieha vo svete a osobitne v Európe,

6/ vytvárať priestor pre širokú spoluprácu partnerov športu pre všetkých,

7/ organizovať národné konferencie športu pre všetkých, semináre a ďalšie vzdelávacie akcie,

8/ podporovať dobrovoľníkov,

 

V roku 2018 sa zameriame:

1/ na zapojenie najmenej 150 000 účastníkov, z toho 125 000  detí a mládeže, do pripravených kampaní a podujatí športu pre všetkých,

2/ na prehĺbenie programu Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky s programom nasledovných partnerov:

a/ programom ISCA /International Sport and Culture Association/Medzinárodnej asociácie športu a kultúry/ pod názvom NowWeMove / Hýbme sa teraz, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít najmenej 100 miliónov Európanov. Program zahrňuje nasledovné európske kampane:

MOVE Week / Týždeň v pohybe

European Fitness Day / Európsky fitnes deň

b/ programom TAFISA /The Association For International Sport for All – Medzinárodná asociácia športu pre všetkých/. Program zahrňuje nasledovné svetové kampane:

World Challenge Day /Svetový vyzývací deň

World Walking Day / Svetový deň chôdze

Take back your streets, take back your future / Vezmite si späť svoje ulice, vezmite svoju budúcnosť späť do vlastných rúk

c/ program partnerských organizácií

-          Nadácia Výskum rakoviny : Na kolesách proti rakovine

d/ program združených zväzov

-          Klub slovenských turistov

-          Slovenský zväz viacbojov všestrannosti

-          Slovenský bežecký spolok

-          Slovenská rope skippingová asociácia

3/ na podporu a propagáciu:

a/ Európskeho týždňa v športe

b/ mesta Nitra – Európskeho mesta športu 2018

4/ vytvorenie podmienok pre spoluprácu a podporu   naprieč sektormi

 

 

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.