Aktuality - ústredie
Interreg - program cezhraničnej spolupráce Poľsko - slovenská republika Tlačiť
Interreg_Poland-Slovakia_SK_01FUND_RGB
Domovská stránka: https://sk.plsk.eu/
Interreg_draft_projektu_2018.pdf
Objednávky projektu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-00-0116/17 s názvom Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny / Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu

Rok 2019

obj_KST_01-2019_INT.pdf

obj_KST_02-2019_INT.pdf

Rok 2020

obj_KST_01-2020_INT.pdf