pozadie-leto 
KST
Cykloturistika Tlačiť E-mail
Priťahuje čoraz viac členov KST. Ponuka obsahuje rodinné túry na bicykli, náročné jazdy na cyklisticky prístupné vrcholy, i putovania po diaľkových trasách, ako napríklad po Dunajskej cyklistickej ceste popri Dunaji z Bratislavy do Štúrova. KST sa podieľa na koncepčnej tvorbe takýchto cyklistických trás. Každoročne sa v rámci Slovenského zrazu turistov, alebo samostatne na inom mieste organizuje tradičný Slovenský zraz cykloturistov.

Sekcia cykloturistiky KST 2018-2022

MARTIN ČAJKA, predseda, Prešov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , + 421 918 320 953

PETER ZÖLD,
Hronský Beňadik, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , + 421 905 316 020

LADISLAV BIMBO,
Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 905 733 045

RÓBERT FAJTA,
Likavka, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 907 227 379

KAMIL KLIMČÍK, Tvrdošín, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 944 489 843

JÁN PUNCOCHÁŘ, Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 905 327 812

MILAN ŽILKA, Poprad, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 910 307 726
 
Regionálni zástupcovia cykloturistiky KST 2018-2022 Tlačiť E-mail
 KST_cyklo_sekcia_2018-2022__k_15.8.2018.xls 
 
Zoznam inštruktorov cykloturistiky KST Tlačiť E-mail
 CT_cvičitelia_rok_2000_BA.jpg

 CT_zoznam_cvičiteľov.jpg 

 CT_zoznam_inštruktorov.jpg

 
Zápisnice zo zasadnutia sekcie Cykloturistiky Tlačiť E-mail
Zápisnice budeme uverejňovať postupne, po ich vypracovaní.

 Zápisnica_Cyklo_2011_05_08.doc
 
 Zápisnica_Cyklo_2012_08_24.pdf

 
Uskutočnilo sa školenie inštruktorov cykloturistiky 1. stupňa Tlačiť E-mail

Sekcia cykloturistiky KST uskutočnila škkolenie inštruktorov cykloturistiky 1. stupňa, ktoré sa uskutočnilo 12.,13.,14.mája 2017 vo Vyhniach.

 


 
Obzretie sa za 38. zrazom cykloturistov KST 2016 Tlačiť E-mail

Mimoriadne vydarený 38. zraz cykloturistov KST charakterizovala vysoká účasť, pohodová atmosféra, bezoblačné počasie a bezúrazový priebeh.

Vyhodnotenie  Cyklo zraz_vyhodnotenie.pdf

K bohatej fotogalérii, ilustrujúcej priebeh jednotlivých cyklotrás a zaujímavých miest, ktoré mali účastníci možnosť navštíviť, sa dostanete cez link na web stránku organizátorov:

http://www.kstsl.sk/novinky-detail-sk/38-zraz-cykloturistov-kst-258/

Celej partii nadšencov z organizačného štábu (RR KST Stará Ľubovňa) na čele s predsedom Pavlom Mrugom patrí poďakovanie vedenia KST a Sekcie cykloturistiky za skvelé podujatie, výborne zvládnuté po všetkých stránkach.

 

Milí turisti,

na našu webovú stránku sme okrem fotografií aj videá z 38. zrazu cykloturistov KST v Červenom Kláštore vložili aj:

1. video je video Ľubovnianskej televízie
2. video ja naše zrazové video aj so zrazovými pesničkami vo videu. Snažili sme sa zostrihať video tak, aby nám pripomínalo 4 pekné dni v Pieninách a aby sa podľa možnosti na tom videu videlo čo najviac účastníkov.
link: http://www.kstsl.sk/novinky-detail-sk/38-zraz-cykloturistov-kst-258/

S pozdravom

Pavel Mrug

RR KST SL

 

 
Českú cykloligu môžu plniť aj členovia KST Tlačiť E-mail
Česká cykloliga je dobovoľná súťaž pre všetkých cyklistov. Ide o celoročnú viacročnú súťaž cyklistov ktorá je založená na dobrovnoľnom a pravdivom nahlásení poctivo absolvovaných kolometrov.

Českú cykloligu môžu plniť aj členovia KST.

Viac sa dozviete v prílohe:   Cykloligu_v_CR_mozu_plnit_aj_clenovia_KST.pdf
 
Chceme cykloturistickú trasu, ako na to? Tlačiť E-mail
Elektronickú publikáciu Chceme cykloturistickú trasu, ako na to? Alebo 20 základných otázok k budovaniu a značeniu cykloturistických trás vypracoval RNDr. Juraj Hlatký, CSc. zo Slovenského cykloklub. Celú publikáciu nájkdete na konci článku.

O publikácii:
V roku 1997 vydal Slovenský cykloklub v tlačenej forme vzdelávaciu brožúrku „Chceme cyklotrasu, ako na to? Alebo 15 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás." Brožúra bola vtedy súčasťou vzdelávacieho projektu „Bicykel a značené cyklotrasy ako prvok komunitného rozvoja". V čase vzniku tejto brožúry bolo na Slovensku asi 500 km vyznačených cykloturistických trás, dnes ich je skoro 11 000 km. Od tej doby sa teda získalo množstvo skúseností a značne sa zmenila legislatíva.

V pôvodnej brožúrke bolo rozobratých 15 pilotných otázok k tejto problematike. Vzhľadom
na pokročilý èas od jej vydania sme sa rozhodli brožúrku zaktualizovať, rozšíriť, vynechať zastaralé kapitoly, dopracovať a doplniť o kapitoly nové. Nakoľko v problematike prebiehajú stále zmeny a doplnky, volili sme pre výsledné spracovanie elektronickú formu brožúrky. Tým sa dá postupne aktualizovať a dopľňať. Treba však podotknúť, že brožúrka je iba prvotným návodom k celej problematike.

Informácie v brožúrke sú určné všetkým, ktorí sa o problematiku zaujímajú. Týka sa to predstaviteľov slovenských miest a obcí (primátori miest a starostovia obcí), samosprávnych krajov a iných organizácií štátnej správy (predovšetkým odbory a oddelenia cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a dopravy), klastrov cestovného ruchu, občianskych združení, spoločenských neziskových organizácií a nadácií, ako i podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turizmu a agroturizmu a každého individuálneho záujemcu o problematiku.

 Chceme_cyklotrasu_ako_na_to.pdf
 
Vitajte cyklisti ! Tlačiť E-mail

Toto jednoznačné oslovenie za sebou skrýva projekt certifikácie ubytovacích a stravovacích zariadení a turistických cieľov tak, aby spĺňali požiadavky cyklistov a cykloturistov. Certifikované zariadenia a ciele vychádzajú v ústrety cyklistom svojim vybavením, ponukou a službami.

Ak teda máte záujem o to, aby aj Vaše zariadenia získalo takú certifikáciu, kliknite na:

www.vitajtecyklisti.sk

Viac o tomto programe je možné nájsť v prílohe na stihhnutie vo formáte.pdf , alebo na stránke:

www.ekopolis.sk

 
Výkonnostný odznak cykloturistiky - VOCT Tlačiť E-mail
Výkonnostný odznak cykloturistiky - VOCT
 
Medzinárodný cykloturistický tematický odznak Tlačiť E-mail

"Po stopách Rákócziho" 

Rok 2006 bol v Maďarsku Rokom Rákócziho - práve vlani uplynulo 330 rokov od narodenia (1776) a 100 rokov od prenesenia pozostatkov tohto uhorského národného hrdinu z ďalekého Turecka na rodnú hrudu (1906). Paradoxom historického vývoja, ktorý nastal po skončení 1. svetovej vojny v Európe je to, že obe najvýznamnejšie miesta spojené so životnou púťou Františka Rákócziho II. sa ocitli na území Slovenska. Narodil sa v kaštieli v Borši neďaleko Stredy nad Bodrogom a pochovaný je v krypte Dómu svätej Alžbety v Košiciach.

Sample Image

Výsledkom spolupráce turistov z Klubu turistov mesta Košice a Turistického zväzu B-A-Z župy z Miskolca je 303 kilometrov dlhá cykloturistická trasa - púť po významných miestach života rodiny Rákócziovcov a ostatných kultúrnych, prírodných a historických pamiatkach Dolného Zemplína na oboch stranách hranice. Za podpory Karpatskej nadácie vznikli dvojjazyčné dokumenty (turistický sprievodca a knižočka s popisom najvýznamnejších historických pamiatok), videoprezentácia a trasa bola vyznačená v teréne. Nachádza sa na nej 7 veľkých informačných tabúľ, ktoré majú za úlohu oboznámiť s touto iniciatívou aj širokú verejnosť. Sú umiestnené na najvýznamnejších bodoch cyklotrasy.

Samotná cyklotrasa sa začína v mestečku Onód na juhovýchod od Miskolca. Práve tu v r. 1707 vyhlásili Uhorské stavy samostatnosť od Rakúskeho cisárskeho dvora a postavili na čelo svojej krajiny Františka Rákócziho II. Trasa nás povedie do historického Miskolca a ďalej do mesta Edelény. Tu sa konečne dostávame  do pohoria Cserhát. V Encsi križujeme hlavnú cestu vedúcu na slovenské hranice a dostávame sa do údolia Hornádu, ktoré po pár kilometroch opustíme a odbočíme doprava opäť do kopcov. Zemplínske vrchy sa nám za námahu odvďačia historickým hradom Regéc, mnohými ďalšími historickými pamiatkami a najmä krásnymi vinohradmi a vínnymi pivnicami - veď sme v Tokajskej oblasti. Mesto Sarospatak, rodinné sídlo Rákócziovcov a jedno z miest pôsobenia učiteľa národov Komenského, bol aj miestom slávnostného otvorenia cyklotrasy 30.9.2006. Zaujímavý hrad stojí ozaj za prehliadku aj s výkladom maďarskej sprievodkyne v krásnej slovenčine. Odtiaľ je to už len na skok do Slovenského Nového Mesta. Prechádzame mostíkom ponad riečku Roňava a Slovensko nás víta okrem iného aj bustou M. R. Štefánika v parčíku neďaleko hraničného priechodu. Prvýkrát ju tu osadili tesne pred 2. svetovou vojnou, druhýkrát v r. 1968 a tretíkrát, dúfajúc že už navždy v r. 2006.

Sample ImageAlejou stromov lemovanou cestou sa dostávame do Borše - rodiska Rákócziho. Prezrieme si malé múzeum a hor sa do kopcov. Ešte stále sme v Tokajskej oblasti, ktorú u nás symbolizujú aj obce Malá a Veľká Tŕňa. Zvlnený terén nám ponúka stúpania i dlhé zjazdy a pekné široké výhľady. V Čerhove sa na chvíľku musíme vrátiť na rušnú cestu, ale v Luhyni opäť odbočujeme na menej frekventované komunikácie. Perlami na slovenskej časti trasy sú Izra - prírodné horské jazero, hrad Slanec, archeologické lokality Várheď a Koscelek v Nižnej Myšli. Tu sa aj pripájame k cykloturistického chodníku Hornád, ktorý nás bezpečne, úplne mimo premávky dovedie až priamo do centra mesta Košice. Trasa nás dovedie aj k domu Rodoštó - replike pôvodného domu, v ktorom žil Rákóczi v tureckom exile, postavenom v areáli Katovej bašty v 40.-tych rokoch 20. storočia. V minulom roku na nádvorie pribudla socha Rákócziho v životnej veľkosti, ktorú Košiciam venovala maďarská vláda. Na podstavci sochy je znázornená mapa celej Európy, čo má podľa darcu symbolizovať, že obe krajiny sú rovnocennými partnermi európskeho spoločenstva. Definitívny koniec trasy je na Hlavnej ulici pri Dóme svätej Alžbety.

Záujemca o TTO musí získať do svojho záznamníka pečiatky z 10 miest, z toho 4 sú na Slovensku. Slovenskí turisti pripravili osobitné tematické pečiatky, ktoré budú aj zberateľskou raritou.

Sample Image Celá trasa je vedená tak, aby bola prejazdná bez väčších nárokov pre všetkých záujemcov aj na štandardných rekreačných bicykloch, príp. aj pre rodiny s deťmi. Vyznačená je klasickým zeleným písmenom C s malým červeným R uprostred. Turistický sprievodca, ktorého dostane každý uchádzač o odznak, obsahuje aj také dôležité informácie, ako sú otváracie hodiny múzeí a ubytovacie možnosti spolu s aktuálnymi telefónnymi číslami.

Správcom TTO na území Slovenska je Klub turistov mesta Košice, kontakt: Eva Dučaiová, Tatranská 8, 040 01 Košice, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. <mailto: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. >.


 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.