Uskutočnilo sa školenie inštruktorov cykloturistiky 1. stupňa Tlačiť

Sekcia cykloturistiky KST uskutočnila škkolenie inštruktorov cykloturistiky 1. stupňa, ktoré sa uskutočnilo 12.,13.,14.mája 2017 vo Vyhniach.

 

    Problem copying original
  •