Vzdelávanie Inštruktorov cykloturistiky KST Tlačiť
Systém vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Učebno-metodickej komisie

Obsah vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Systém Turistickej kvalifikácie

Harmonogram vzdelávacích aktivít v rámci sekcie Cykloturistiky KST pre rok 2020

Školenie Inštruktorov cykloturistiky 1 kv. stupňa -termíny preškolenia:
  • Martin -16.-19.4.2020 pre členov KST
  • Martin -21.-24.5.2020 pre NEČLENOV KST
  • Prešov- 22.-25.10.2020 pre členov KST aj nečlenov
Prihlasovací FORMULÁR vypĺňajte až keď sa oboznámite so systémom kvalifikácie

Seminár Inštruktorov cykloturistiky 1 a 2 kv. stupňa- PREDĹŽENIE KVALIFIKÁCIE-termíny preškolenia:
  • Martin -18.4.2020
  • Prešov 24.10.2020