Metodika a športoví odborníci KST Tlačiť
Harmonogram vzdelávacích aktivít v rámci sekcie Cykloturistiky KST pre rok 2020

Školenie Inštruktorov cykloturistiky 1 kv. stupňa -termíny preškolenia:
  • Martin -17.-19.4.2020 pre členov KST
  • Martin -22.-24.5.2020 pre NEČLENOV KST
  • Prešov- 23.-25.10.2020 pre členov KST aj nečlenov
Prihlasovací FORMULÁR vypĺňajte až keď sa oboznámite so systémom kvalifikácie

Seminár Inštruktorov cykloturistiky 1 a 2 kv. stupňa- PREDĹŽENIE KVALIFIKÁCIE-termíny preškolenia:
  • Martin -18.4.2020
  • Prešov 24.10.2020
Systém školenia nájdete na stránke Učebno-metodickej komisie