Pešia turistika
Zápisnice zo zasadnutí sekcie Pešej turistiky KST_2016, 2017, 2018 Tlačiť
 Zápis_sekcia pešej turistiky_1.3.2016.doc

 Zápis_sekcia pešej turistiky_30.11.2016.doc

Zápis_sekcia pešej turistiky_7.7.2017.doc

Zápis_sekcia pešej turistiky_20.12.2017.doc
 PT_zápis_29.1.2018.doc
Uznesenie_z_Aktívu_PT_KST_Vrúky_21.4.2018.pdf
Zápis_volebnej_komisie_Aktív_PT_KST_21.4.2018.pdf
Aktív_PT_KST_Vrútky_21.04.2018.doc
 PT_2018_10_20.doc


Prezenčné listiny zo zasadnutí sekcie pešej turistiky:

 PT_PL_zasadnutie_2018_10_20.pdf