pozadie-leto 
KST
Vykonávacie predpisy
Systém vykonávacích predpisov KST Tlačiť E-mail
 System_vykonavacich_predpisov.pdf
 
Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť E-mail
 Právna_zodpovednsť_v_KST_schválené_VV_2012_05_18.pdf
 
Zásady organizovania zrazov KST Tlačiť E-mail
 01_02_01_II._Zimný_zraz_KST.doc
 02_02_02_Príloha_II-1_Štatút_Medzinárodného_zimného_zrazu_turistov.doc
 03_02_03_Príloha_II.-2_Vzor_Poverovacieho_listu_na_organizovanie_Zimného_zrazu_KST.doc
 04_02_04_Príloha_II.-3_Vzor_Zmluvy_o_poskytnutí_príspevku_na_Zimný_zraz_KST.doc
 05_02_04_Prehľad_poplatkov_za_hostí_na_zraze_KST.doc
 06_02_05_Príloha_II-4_Metod-organizan_odporúčanie_pre_organ_zimných_zrazov_pre_účasť_TOM_KST.doc
 07_02_06_Príloha_II-5_Program_slvánostného_otvorenia_Zimného_zrazu_KST.doc
 08_02_07_Príloha_II-6_Program_slvánostného_ukončenia_Zimného_zrazu_KST.doc
 09_03_01_III._Zraz_vysokohorských_turistov_KST.doc
 10_05_01_V._Celoslovenský_zraz_KST_a_Stretnutie_TOM.doc
 11_05_02_Príloha_V.-1_Vzor_Pover_listu_na_organiz_Celoslovenského_zrazu_KST_a_Stretnutia_TOM.doc
 12_05_03_Príloha_V.-2_Vzor_Zmluvy_o_príspevku_na_Celoslovenský_zraz_KST_a_Stretnutie_TOM.doc
 13_05_03_Prehľad_poplatkov_za_hostí_na_zraze_KST.doc
 14_05_04_Príloha_V.-3_Metodicko-organizan_odporúčanie_pre_organizovanie_Stretnutí_TOM.doc
 15_05_05_Príloha_V.-4_Program_sálvnostného_otvorenia_Celoslovenského_zrazu_KST.doc  

 
VP KST č. 1 o členstve Tlačiť E-mail
 VP_1_2011_o_členstve.pdf
 
VP KST č. 2, organizačný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_2_2011_organizacny_poriadok.pdf
 
VP KST č. 3, rokovací poriadok Tlačiť E-mail
 VP_3_2011_rokovaci_poriadok.pdf
 
VP KST č. 4, volebný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_4_2011_volebný_poriadok.pdf

 
VP KST č. 5, registrácia a hlásenia Tlačiť E-mail
 VP_5_2011_registracia_a_hlasenia.pdf
 
VP KST č. 6 o sekciách a komisiách KST Tlačiť E-mail
 VP_6_2011_sekcie_a_komisie.pdf
 
VP KST č. 9 o cestovných náhradách Tlačiť E-mail
 VP_9_2011_cestovne_nahrady.pdf

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf

V najbližších dňoch očakávame v Zbierke zákonov zverejnenie Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 24. októbra 2014 o sumách stravného.
Týmto opatrením ministerstvo podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného, ktoré by tak mali byť platné od 1. novembra 2014.

Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.11.2014 sa stanovujú takto:

4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 
VP KST č. 10 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP_10_2011_o_nahradach_a odmenach_u_turistickeho_znacenia.pdf

Uznesenie č.20/2013 Výkonného výboru KST  týkajúce sa VP 10_2011_sadzby odmien, uznesenie je zo dňa 22.2.2013:

 VP_10_2011_uznesenie_VV_c.20_2013.pdf


Sumy stravného, platné od 1.9.2012:

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa ustanovujú nové sumy stravného, ktoré sú platné od 1. septembra 2012 (opatrenie bolo zverejnené v Zbierke 24.8.2012, pod číslom 248/2012 Z. z.):

5 - 12 hodín: 4,00 €
12 - 18 hodín: 6,00 €
nad 18 hodín: 9,30 €

AKUTALIZÁCIA:

V najbližších dňoch očakávame v Zbierke zákonov zverejnenie Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 24. októbra 2014 o sumách stravného.
Týmto opatrením ministerstvo podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného, ktoré by tak mali byť platné od 1. novembra 2014.

Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.11.2014 sa stanovujú takto:

• 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
• 6,30 eura
pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
• 9,80 eura
pre časové pásmo nad 18 hodín.


Cenník cestovného platný od 1. novembra 2011:

 Cennik_cestovneho_platny_od_1.11.2011.pdf

 

 
VP KST č. 12 o revíznej komisii Tlačiť E-mail
 VP_12_2011_revízna_komisia.pdf
 
VP KST č. 13, zásady oceňovania Tlačiť E-mail
 VP_13_2011_ocenovanie.pdf
 
VP KST č. 14 o podujatiach IVV Tlačiť E-mail
 VP_14_2011_o_podujatiach_IVV.pdf
 
VP KST č. 15 o daroch a reklame Tlačiť E-mail
 VP_15_2011_dary_a_reklama.pdf
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.