pozadie-leto 
KST
Turistika mládeže
Turisticko - orientačný beh – TOB Tlačiť E-mail

Turisticko - orientačný beh – TOB

(súťaženie v prírode s orientáciou v teréne za poznaním a zvyšovaním telesnej zdatnosti)

 

Predstavujeme :)

 

Sekcia mládeže Klubu Slovenských turistov zameriava svoju činnosť hlavne na organizáciu pretekov určených predovšetkým pre členov Turistických oddielov mládeže -TOMákov, ale aj pre ostatných členov KST a širokú verejnosť.

Preteky spojené s prírodou s prvkami orientácie v  lesnom teréne pomocou buzoly, mapy, topografického a turistického značenia, za poznaním všetkého čo s prírodou súvisí, za poznaním rastlín, drevín, prírodných a kultúrnych krás, za zvyšovania telesnej zdatnosti zdolávaním rôznych prekážok.

 

Preteky turistickej zdatnosti - Turisticko- orientačný beh

 

 

História týchto pretekov siaha do minulého storočia a preteky niesli  názov Preteky turistickej zdatnosti (PTZ). K zmene názvu nás viedli mylné názory nezainteresovaných, že ide o súťaženie turistov s batohmi na chrbte, s cieľom čo najrýchlejšie zdolať nejaký vrchol. U ďalších slovo zdatnosť evokovalo niečo prežité, ba dokonca deti často význam slova ani nepoznali. Názov pretekov (PTZ) takto jej obsahovú zložku športového súťaženia na verejnosti dosť zavádzal, čo nás priviedlo k myšlienke dať tomuto druhu športu s bohatou históriou nový výstižný názov. K tejto potrebe nás viedli aj názory na turistiku ktoré rezonovali v poslednom období a  odmietali turistiku ako druh športu. Preto považujeme za dôležité, aby už samotný názov bol jasnou odpoveďou na otázku: O aký šport ide?  Takže ide o Turisticko - orientačný beh - TOB  .

Zmyslom TOB je v čo najkratšom čase (behom) absolvovať vyznačenú trať a splniť na nej jednotlivé  turisticko - orientačné disciplíny.

Od pretekárov tieto všestranné a fyzicky náročné preteky vyžadujú okrem behu, v prevažne lesnom teréne, zvládanie ďalších deviatich športových a vedomostných disciplín. Hlavnú rolu pri súťažení hrá čas, ten sa však môže navýšiť priradením trestných minút za nesplnenie (alebo nesprávne plnenie) niektorých častí súťažných disciplín. Vo výsledku tak môžu vytúžené méty získať i tí pomalší, avšak vedomostne a psychicky vyrovnanejší pretekári.

Keďže sú to aj orientačné preteky, bez buzoly sa pretekári pri hľadaní azimutov nezaobídu. Nájsť všetky azimuty dá niekedy riadne zabrať, zvlášť ak sa nachádzajú v členitom a husto zalesnenom teréne.  Nezaznačenie všetkých azimutov do preukazu pretekára je dôvodom na diskvalifikáciu.

Ďalšie dôležité disciplíny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto pretekov sú: poznávanie rastlín a živých drevín, ovládanie turistických a topografických značiek,  rozpoznanie  slovenských  miest, vrchov, pohorí, hradov a tiež poznanie hlavných miest Európskej únie zastrešených pod spoločným názvom kultúrno-poznávacia činnosť. Vyžaduje sa znalosť v odhade vzdialenosti, orientácii mapy, šikovnosť a odvaha pri zdolávaní lanovej lavičky, sila, pozornosť a obratnosť pri plazení, odhad a švih pri hode kriketovou loptičkou na cieľ a znalosť spojená so zručnosťou  pri viazaní uzlov.

Napriek istej dávke náročnosti sú naše preteky určené pre všetky vekové kategórie od najmenších detí, školskú mládež, zrelých i zrelších dospelých až po seniorov. Nielen široké spektrum kategórií, ale i všestranné zameranie na rozvoj telesných, psychických a vedomostných zručností umožňuje byť úspešným aj fyzicky menej nadaným jedincom.

Povzbudivé výsledky oddielových kamarátov dokážu mnohých súťažiacich vhodne motivovať. Aby však všetky tieto disciplíny súťažiaci zvládli, stojí to mnoho hodín odriekania a driny, a to nielen súťažiacich, ale aj vedúcich oddielov a turistických krúžkov, ktorí im idú mnohokrát príkladom osobnou účasťou na pretekoch.

Pretekári sa stretávajú niekoľkokrát ročne na Slovenskom a Kysuckom pohári, ale i postupových pretekoch od okresných kôl až po medzinárodné majstrovstvá. Popri samotnom súťažení je tu  i priestor  na  vzájomné spoznávanie sa, zábavu a upevňovanie priateľstiev.

O to, aby pretekári mohli prekonávať seba samých a dokazovať si na čo majú, sa stará 20-50 členný organizačný tým, zložený z rozhodcov, staviteľov tratí, štartérov a časomeračov, počtárskej komisie, pomocných organizátorov a pomocníkov. Túto skupinu v súčasnosti tvoria dobrovoľníci  -  zanietení športovci, turisti, rodičia, často vedenie školy ale i starostovia obcí.

Pripraviť kvalitné preteky nie je  otázkou jedného týždňa. Hlavní organizátori a stavitelia tratí majú aj niekoľko mesiacov plné ruky a hlavy práce. Okrem iného je potrebné zabezpečiť priestory na ubytovanie, prezliekanie, stravovanie, ceny a medaily. Tiež je potrebné zháňať sponzorov, pretože bez nich to jednoducho nejde. Neľahkou úlohou staviteľov tratí je vhodne a s citom zakomponovať všetky disciplíny do lesného terénu, striedať strmé úseky s menej náročnými, využiť lúky s poľnými chodníčkami a potôčikmi, a tak  vytvoriť zaujímavú a kvalitnú  trať. Samotné vyznačenie trate je tiež náročné na čas a preto stavitelia často vstávajú už pred východom slnka, aby pri príchode prvých pretekárov bola už trať pripravená. Často krát totiž poveternostné podmienky a vandali nedovolia nachystať trať vopred.

 

Je príjemné pozorovať, že rok čo rok majú tieto fyzicky náročné preteky v mnohých regiónoch stúpajúcu tendenciu v počte štartujúcich.  A to i napriek dobe, ktorá ľudí niekedy až príliš uzatvára vo svete moderných technických výdobytkov. Najmä na Kysuciach má tento šport hojné zastúpenie v počte oddielov aj pretekárov. Našou snahou je dostať tieto preteky do všetkých regiónov Slovenska, vzbudiť hlavne u detí a mladej generácie záujem o poznávanie našej krajiny, o aktívny pohyb v prírode a v neposlednom rade  prostredníctvom kvantity zvýšiť aj kvalitatívnu úroveň pretekárov.

 

 

Mária Maxianová

predsedníčka Sekcie mládeže KST

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.