Vykonávacie predpisy
VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST Tlačiť
 VP_sekcie_komisie.doc