Vykonávacie predpisy
VP KST č. 18, školenia a semináre Tlačiť
 VP_skolenia_seminare.pdf