KST
Vykonávacie predpisy
VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP_o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia_schvalil_VV_14.11.2018.doc

Uznesenie č. 3/2017 Výkonného výboru KST  týkajúce sa VP 10_2011_sadzby odmien, uznesenie je zo dňa 11.1.2017: "VV schvaľuje úpravu cenníka značkárskych výkonov pre rok 2017 podľa predloženého návrhu sekcie značenia. Z: A.Krištofová, E. Škutová; T:  rok 2017"

 

JEDNOTKOVÉ SADZBY ZA ZNAČKÁRSKE PRÁCE; PLATNÉ OD 17.1.2017

 

P.č.    činnosť                                                                     jednotka           odmena (€) za

splnenie jednotky

značkárskej úlohy

 

1.       Obnova značkovania                                                   km                        8,60

2.       Rušenie značkovania                                                   km                        3,40

3.       Príprava dát novej TZT                                               km                        3,40

4.       Kontrola značkovania                                                  km                        3,40

5.       Revízia značkovania                                                    km                        1,30

6.       Snímanie TZT navigačným prístrojom                        km                        1,30

7.       Iné práce v teréne                                                         hod                       3,10

8.       Montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky       ks                          2,10

9.       Stavba smerovníka                                                       ks                         33,00

10.     Údržba smerovníka bez demont.a mont.smeroviek     ks                       11,60

11.     Demontáž kovového smerovníka                                 ks                       15,40

12.     Stavba značkárskeho kolíka                                         ks                       14,50

13.     Údržba značkárskeho kolíka                                        ks                        5,90

14.     Demontáž kovového značkárskeho kolíka                   ks                        7,50

15.     Montáž alebo demontáž koncovej značky                    ks                        1,00

16.      Montáž alebo demontáž šípky na značkársky kôl       ks                        1,00

17.      Stavba stojana s mapou                                               ks                      85,00

18.      Údržba stojana na mapu                                              ks                      25,00

 

Spracovala: Ing. Eva Škutová, Sekcia značenia KST schválila dňa 17.1.2017, VV KST schválil dňa 11.1.2017


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.6.2018 sa stanovujú takto:

• 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
• 7,10 eura
pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
• 10,90 eura
pre časové pásmo nad 18 hodín.


Cenník cestovného platný od 1. novembra 2011:

 Cennik_cestovneho_platny_od_1.11.2011.pdf

 

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.