pozadie-leto 
KST
Odišli z našich radov
Rozlúčili sme sa s Vlastimilom Dohnalom Tlačiť E-mail

Sample Image

 

 

 

 

Deviateho marca 2007 anjel smrti navštívil  Ing. arch. Vlastimila Dohnala. Odišiel slušný, vzácny človek, ochotný vždy obetavo pomôcť dobrej veci.

      Vlasťo, ako ho nazývali jeho priatelia turisti-značkári, pôsobil v značení desiatky rokov, desiatky rokov poznamenaných jeho tvorivým prístupom k riešeniu značkárskych úloh. Už koncom päťdesiatych rokov navrhol konštrukčné riešenie značkárskeho smerovníka a stojana turistických vývesných máp, ktoré sa uplatnilo v celej vtedajšej Československej republike. Je autorom grafického návrhu odznaku „Turista-značkár“. Navrhol symboly a značky cykloturistického značenia. Nakreslil desiatky obrázkov do značkárskych publikácií, bol spoluautorom diel „Abeceda turistického značenia“, „Základy turistického značenia“ a spoluautorom „Učebných textov“. Spolupracoval pri vydávaní turistických máp. Desiatky rokov veľmi svedomite viedol značkársku evidenciu. Obdivovali sme jeho fenomenálnu pamäť. Pamätal si napríklad dáta narodenia značkárov z celého  Slovenska. Podieľal sa na výchove nových značkárov a inštruktorov značenia.

     Svoju profesiu využil aj pri návrhu a pri nehonorovanom vypracovaní projektovej dokumentácie turistickej rozhľadne v Malých Karpatoch na Veľkej homoli. Po celý čas jej výstavby nezištne dohliadal na postup stavebných prác. Jedinečnosť vzhľadu a konštrukcie rozhľadne ocenila aj Slovenská komora architektov, keď ju v roku 2001 zaradila medzi tri najvýznamnejšie stavby roka.

      Vlasťo, budeš nám chýbať. Tvojim odchodom značkári strácajú milého, obetavého a priateľského kolegu, ktorý vždy vedel pomôcť, poradiť.

     Lúčim sa s Tebou v mene všetkých slovenských značkárov.
 
     Odpočívaj v pokoji.

Arnošt Guldan, predseda komisie značenia KST

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.