pozadie-leto 
KST
Odišli z našich radov
Zomrel Zdeněk Šír Tlačiť E-mail
zdenek_sir

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica ) 


Dňa 8.mája 2015 vo veku nedožitých  83 rokov nás opustil Ing. Zdeněk Šír - výrazná osobnosť banskobystrickej turistiky. Turistika, najmä lyžiarska turistika a značkovanie, boli pre neho súčasťou životného štýlu a životnej filozofie.   Turistike sa venoval aj ako dobrovoľný organizačný pracovník – 50 rokov bol členom výboru Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.

 V rokoch 1991-2014 pôsobil vo funkcii predsedu Komisie značenia RR KST Banská Bystrica, bol inštruktorom značenia turistických chodníkov a patril medzi prvých priekopníkov značenia lyžiarskych turistických trás.

Pôsobil tiež vo funkcii predsedu sekcie lyžiarskej turistiky KST, bol inštruktorom lyžiarskej turistiky

a v našom regione patril aj medzi prvých priekopníkov lyžiarskej turistiky na bežeckých lyžiach. Takmer polstoročie bol organizátorom a aktívnym účastníkom náročných lyžiarskych prechodov hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, spoluorganizátorom LP Partizánskou republikou a LP Po trase Bielej stopy SNP, ktoré organizoval KST Lokomotíva Banská Bystrica.


 

 Bol absolventom odboru geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii v Brne a profesionálne pôsobil ako vojenský kartograf vo Vojenskom kartografickom ústave v Harmanci. Bol autorom turisticko-vlastivedného a značkárskeho obsahu viacerých edícií turistických máp.

Po odchode z VKU pôsobil v URBIONe a v roku 1988  bol hlavným projektantom  urbanisticko-architektonického riešenia Územnej štúdie lokalít pre výstavbu turistických útulní na hrebeni Nízkych Tatier

( Hiadeľské sedlo. Pod sedlom Ďurkovej. Ramža. Královo sedlo).

Výtvarné vlohy a grafická zručnosť Zdenka Šíra  sa uplatnili aj pri mnohých jeho návrhoch turistických emblémov, diplomov a účastníckych odznakov rôznych turistických podujatí.

Klub slovenských turistov ocenil jeho prácu pre slovenskú turistiku viacerými uznaniami - Zlatým odznakom Klubu slovenských turistov, ako aj najvyššími turistickými  oceneniami – Plaketou Alojza Lutonského a Medailou Miloša Janošku.

Mesto Banská Bystrica udelilo Zdenkovi  Šírovi Pamätnú medailu primátora mesta a bol ako turista ocenený aj medzi najlepšími športovcami mesta Banská Bystrica .

Životná púť nášho turistického priateľa sa uzavrela a navždy zamĺkol aj jeho neopakovateľný humor a optimizmus,  ktorým vedel prekonávať útrapy  i ťažké chvíle v horách.     Vždy hľadal krásu prírody, sprístupňoval chodníky do hôr a je nám nesmierne ľúto, že už sám odišiel po chodníku, ktorý je neodvratne vyznačený v každom v ľudskom živote .

Zostane navždy v našich spomienkach.  Česť jeho  pamiatke.

Dušan Kaliský

Ing. Zdeněk Šír

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica )

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.