Aktuality
JUBILANTI Tlačiť

Dňa 7. apríla 2007 oslávil svoje jubileum  - 70. narodeniny člen sekcie pešej turistiky KST Jaroslav Šillík. Výkonný výbor KST mu na svojom zasadnutí 13.4.2007 vo Vrútkach udelil ocenenie - Plaketu Alojza Lutonského

Dňa 12. apríla 2007 oslavuje svoje životné jubileum - 75. narodeniny predseda Komisie značenia KST Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc. Výkonný výbor KST mu na svojom pravidelnom zasadnutí 23.-25.3.2007 v Holíči udelil ocenenie - Plaketu A. Lutonského.  

Dňa 12. februára 2007 sa dožila významného životného jubilea 65. narodenín predsedníčka sekcie vodnej turistiky KST Ing. Mária Bažantová. Pri tejto príležitosti jej Výkonný výbor KST na svojom zasadnutí 20.2.2007 v Kysuckom Novom Meste udelil zlatý odznak KST.

Dňa 26. januára 2007 oslávila 50. narodeniny administrátívno-hospodárska pracovníčka KST Anna Slivková. Pri tejto príležitosti jej Výkonný výbor KST na svojom zasadnutí 16.1.2007 v Bratislave udelil strieborný odznak KST.