Značenie
Zomrel Zdeněk Šír Tlačiť
Značenie
zdenek_sir

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica ) 


Dňa 8.mája 2015 vo veku nedožitých  83 rokov nás opustil Ing. Zdeněk Šír - výrazná osobnosť banskobystrickej turistiky. Turistika, najmä lyžiarska turistika a značkovanie, boli pre neho súčasťou životného štýlu a životnej filozofie.   Turistike sa venoval aj ako dobrovoľný organizačný pracovník – 50 rokov bol členom výboru Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.

 V rokoch 1991-2014 pôsobil vo funkcii predsedu Komisie značenia RR KST Banská Bystrica, bol inštruktorom značenia turistických chodníkov a patril medzi prvých priekopníkov značenia lyžiarskych turistických trás.

Pôsobil tiež vo funkcii predsedu sekcie lyžiarskej turistiky KST, bol inštruktorom lyžiarskej turistiky

a v našom regione patril aj medzi prvých priekopníkov lyžiarskej turistiky na bežeckých lyžiach. Takmer polstoročie bol organizátorom a aktívnym účastníkom náročných lyžiarskych prechodov hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, spoluorganizátorom LP Partizánskou republikou a LP Po trase Bielej stopy SNP, ktoré organizoval KST Lokomotíva Banská Bystrica.


 

 Bol absolventom odboru geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii v Brne a profesionálne pôsobil ako vojenský kartograf vo Vojenskom kartografickom ústave v Harmanci. Bol autorom turisticko-vlastivedného a značkárskeho obsahu viacerých edícií turistických máp.

Po odchode z VKU pôsobil v URBIONe a v roku 1988  bol hlavným projektantom  urbanisticko-architektonického riešenia Územnej štúdie lokalít pre výstavbu turistických útulní na hrebeni Nízkych Tatier

( Hiadeľské sedlo. Pod sedlom Ďurkovej. Ramža. Královo sedlo).

Výtvarné vlohy a grafická zručnosť Zdenka Šíra  sa uplatnili aj pri mnohých jeho návrhoch turistických emblémov, diplomov a účastníckych odznakov rôznych turistických podujatí.

Klub slovenských turistov ocenil jeho prácu pre slovenskú turistiku viacerými uznaniami - Zlatým odznakom Klubu slovenských turistov, ako aj najvyššími turistickými  oceneniami – Plaketou Alojza Lutonského a Medailou Miloša Janošku.

Mesto Banská Bystrica udelilo Zdenkovi  Šírovi Pamätnú medailu primátora mesta a bol ako turista ocenený aj medzi najlepšími športovcami mesta Banská Bystrica .

Životná púť nášho turistického priateľa sa uzavrela a navždy zamĺkol aj jeho neopakovateľný humor a optimizmus,  ktorým vedel prekonávať útrapy  i ťažké chvíle v horách.     Vždy hľadal krásu prírody, sprístupňoval chodníky do hôr a je nám nesmierne ľúto, že už sám odišiel po chodníku, ktorý je neodvratne vyznačený v každom v ľudskom živote .

Zostane navždy v našich spomienkach.  Česť jeho  pamiatke.

Dušan Kaliský

Ing. Zdeněk Šír

(* 13.11.1932  Rozstáň pod Ještědem –  † 8.5.2015 Banská Bystrica )