Značenie
Smutná správa - navždy odišiel Michal Kirschner Tlačiť
Značenie
kirschner(*1941 - †2019)

Dňa 28.7.2019 nás navždy opustil dlhoročný predseda komisie značenia Humenné, Michal Kirschner vo veku 78 rokov.

Narodil sa v roku 1941 v Hnúšti-Likier.
Medzi značkárov vstúpil v roku 1963. Základný značkársky kurz absolvoval v roku 1969, v roku 1989 sa stal inštruktorom značenia. Od roku 1969 bol predsedom komisie značenia v regióne Humenné. Zaslúžil sa o vybudovanie značkovaných chodníkov k turistickým hraničným priechodom do Poľska. Bol spracovateľom turistického obsahu turistických máp. Spolupracoval pri vydaní 4 titulov turistických máp z oblasti východného Slovenska. Angažoval sa v pešej, cyklo- a v lyžiarskej turistike ako cvičiteľ. Bol cvičiteľom plávania.
Bol držiteľom zlatého odznaku JAMES. V roku 1993 získal odznak OTZ I. triedy.
Česť jeho pamiatke!

 Parte