Aktuality
Jubilant ŠTEFAN KESSELBAUER Tlačiť

9. septembra 2007 oslávil predseda Regionálnej rady Klubu bratislavských turistov, člen Rady mládeže KST (predseda učebno-metodickej komisie), člen učebno-metodickej komisie KST a člen Klubu turistov Lokomotíva Bratislava Štefan Kesselbauer významné životné jubileum - 70 rokov.

 

 

Štefan sa narodil 9. septembra 1937 v Bratislave.

Od roku 1946 pôsobil v organizácii JUNÁK - SKAUTING a v Dobrovoľnej športovej organizácii ako mládežník.

Od roku 1956 je členom Klubu slovenských turistov.

Od roku 1956 je nepretržite vedúcim turistického oddielu mládeže KST. V roku 1959 sa stal cvičiteľom turistiky, od roku 1960 cvičiteľom turistiky mládeže II. triedy.

Rozhodcom pretekov turistickej zdatnosti je od roku 1982, od roku 1985 je inštruktorom rozhodcov PTZ a od roku 1991 inštruktorom turistiky.

V roku 1958 sa stal spoluzakladateľom Pretekov turistickej zdatnosti a bol spolutvorcom ich pravidiel.

Od svojho vstupu do organizovanej turistiky pôsobil v rôznych funkciách, na rôznych úrovniach riadenia turistiky v Bratislave, na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.

Je držiteľom strieborného (1993) a zlatého (1997) odznaku KST. 

Počas celého svojho pôsobenia v turistike riadi a usmerňuje turistické súťaže mládeže na všetkých úrovniach.

"Kicko" ,ako ho všetci prezývajú, je obľúbený pre svoju zásadovosť a najmä ochotu pomôcť a za každých okolností pracovať v prospech rozvoja slovenskej organizovanej turistiky.