Aktuality
Jubilant JINDRICH RACEK Tlačiť
    V posledný októbrový deň oslavuje predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, rodák z bratislavskej Rače, významné životné jubileum - 60. narodeniny.
    Členom Klubu slovenských turistov je od roku 1954. Začínal ako mladý vodný turista v Lokomotíve Dunajčík, v roku 1962 prešiel do Lokomotívy Bratislava a začal sa venovať pešej turistike, ktorej sa venuje dodnes.
    Od roku 1978 pôsobí ako podpredseda Lokomotívy Bratislava. V roku 1985 bol zvolený za člena výkonného výboru Klubu bratislavských turistov, ako predseda sekcie pešej turistiky. Za člena sekcie pešej turistiky KST bol kooptovaný v roku 2002, prvýkrat zastával funkciu predsedu sekcie PT KST od roku 2004 (po odstúpení J. Šillíka) a na poslednom Valnom zhromaždení KST v roku 2006 bol riadne zvolený za predsedu sekcie  pešej turistiky KST a člena Ústrednej rady KST na funkčné obdobie 2006 - 2010.
    Jindro je cvičiteľom - inštruktorom II. triedy od roku 1986, nositeľom viacerých ocenení - pamätnej medaily, čestného odznaku a pamätného odznaku “100 rokov organizovanej turistiky v Československu” ČSZTV (1988). Ústredná rada KST mu v roku 1999 udelila poďakovanie za podiel na tvorbe novodobého modelu turistiky KST. Vo výkonnostnej turistike dosiahol zlatý výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT), zlatý odznak Turista SR a je nositeľom III. výkonnostnej triedy PT.
    Jubilant je spoluzakladateľom a v súčasnosti stále hlavným organizátorom diaľkových pochodov Malý malokarpatský fučiak - memoriál Rudolfa Korčeka (35 km), ktorý sa koná vždy na jar v marci a Veľký Malokarpatský fučiak - memoriál Milana Turoczyho (45 km) na jeseň v septembri a tento rok sa uskutočnili už ich 22. ročníky.
    Od roku 2004 sa spolupodiela, ako člen organizačných štábov,  na príprave slovenských zrazov turistov (SZT), výstupov čitateľov časopisu Krásy Slovenska s jeho redaktormi i národných výstupov na Kriváň.
    Za všetkých Tvojich turistických priateľov Ti Jindro želám pevné zdravie a veľa radosti z práce pri rozvoji organizovanej turistiky na Slovensku a ešte mnoho pekných zážitkov na turistických podujatiach doma i v zahraničí.