Aktuality
Fotoobjektívom - 80 rokov organizovanej turistiky vo Svidníku Tlačiť

Sample Image

 

 

 

16.9.2007 - slávnostné otvorenie útuľne a rozhľadne na Čiernej hore - v strede zľava Š. Kuiš (podpredseda KST), P. Perhala (člen VV KST), J. Racek (predseda sekcie PT KST)

 

 

 Sample Image

 

 

16.9.2007 - otvorenie turistickej útuľne na Čiernej hore 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

16.9.2007 - slávnostné prestrihnutie pásky na novej turistickej útuľni na Čiernej hore

 

 

 

 Sample Image                                                                 

                    

 

 

 

16.9.2007 - otvorenie turistickej rozhľadne na Čiernej hore

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                                            

 

 

16.9.2007 -slávnostné  prestrihnutie pásky na novej turistickej rozhľadni - vľavo podpredseda VV KST M. Havlík

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Sample Image

 

 

 

16.9.2007 - slávnostné otvorenie turistickej rozhľadne a útuľne na Čiernej hore vo Svidníku

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Plakety Alojza Lutonského podpredsedom KST M. Havlíkom (vpravo) bývalému predsedovi KST Beskyd Svidník 82-ročnému MUDr. Nikolajovi Vergunovi (vľavo)

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Ďakovných listov KST -  zľava  J. Ivančo - poslanec NR SR, J. Turek - predseda PTTK Krosno (Poľsko), prednosta Mestského úradu Svidník, M. Hajduk - predseda KST Beskyd Svidník, P. Mihaľ - člen KST Beskyd Svidník

 

 

 Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné odovzdanie Pamätných listov hosťom tajomníkom KST  Beskyd Svidník J. Holodňákom

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor podpredsedu KST M. Havlíka

 

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor prednostu Mestského úradu vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

 

 

 

15.9.2007 - slávnostný príhovor predsedu PTTK Krosno z Poľska J. Tureka

 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník

 

 

 

 Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník

 

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                             

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava - člen VV KST P. Perhala, predseda KZ RR KST Svidník - Stropkov J. Brudňak, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

 

 Sample Image                                                                                                                                                                                                  

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava podpredseda KST M. Havlík, podpredseda KST Š.  Kuiš, člen KST Beskyd - Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

 

                            Sample Image

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava člen VV KST pre propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch P. Perhala a podpredseda KST pre program Š. Kuiš

 

 

 

Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava člen KST Beskyd Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek a predseda KST Beskyd Svidník M. Hajduk

 

 

Sample Image

 

 

 

15.9.2007 - recepcia po slávnostnom zasadnutí KST Beskyd Svidník - zľava člen VV KST P. Perhala a predseda sekcie PT KST J. Racek 

 

 

                                                                                                                                                                                  Sample Image

 

 

15.9.2007 - slávnostné zasadnutie KST Beskyd Svidník - zľava podpredseda KST Š. Kuiš (stojaci), člen KST Beskyd Svidník P. Mihaľ, člen VV KST P. Perhala, predseda sekcie PT KST J. Racek

 

  

 Sample Image                                                                                 

 

 

 

mesto Svidník - pohľad z novej turistickej rozhľadne na Čiernej hore