Aktuality
Nové možnosti outdoorového internetu Tlačiť

Nové možnosti outdoorového internetu

V  októbri 2007 vzniklo a začalo spoluprácu voľné nezávislé združenie internetových informačných portálov zameraných na aktívny pobyt v prírode. Spája internetových čitateľov od Aše po Vihorlat, od veľhôr až k riekam, od cykloturistiky po outodorové vybavenie.

Tlačová správa o partnerstve outdoorových internetových portálov