Aktuality
Hlavné podujatia KST 2009 Tlačiť
Návrh hlavných podujatí KST v roku 2009, vrátane významných zasadnutí, na stiahnutie vo formáte.doc