Aktuality
Venujete sa turistike zdravotne postihnutých, kempingu a karavaningu? Tlačiť

Klub slovenských turistov začal vyvíjať úsilie aj v troch netradičných oblastiach činnosti - v jazdeckej turistike, sekcii turistiky zdravotne postihnutých a sekcii kempingu a karavaningu.

Sekcia jazdeckej turistiky má už za sebou aj prezentáciu na augustovej výstave Agrokomplex v Nitre. Sekretariát KST aj prostredníctvom doplnených tlačív Hlásenie zisťuje záujem jednotlivých odborov KST o uvedené aktivity. Ak vykonávate vo vašom odbore niektoré z týchto činností, uveďte to do Hlásenia (bolo prílohou septembrovej zásielky s Informáciami KST) a odošlite tlačivo čo najskôr na ústredie KST (Záborského 33, 831 03 Bratislava), aby ste mali možnosť spolutvoriť výsledky v nových aktivitách.