Aktuality
Vyšiel zápisník Spoznávam a chránim našu prírodu Tlačiť
Vďaka finančnému daru Nadácie SPP vyšiel zápisník Spoznávam a chránim našu prírodu. Je určený pre deti, ktoré si podľa pútavej farebnej obálky od výtvarníka Jozefa Trabalku môže vyfarbiť aj čiernobiele kresby a kresbičky vo vnútri 48-stránkovej brožúry. Námet a text publikácie pripravil PhDr. Ladislav Khandl. Zápisník je nepredajný a budú ho dostávať členovia turistických oddielov mládeže, ale aj ďalšie deti, ktoré budú mať oň záujem. Súčasne so zápisníkom vyšla pre deti aj nepredajná zaujímavá pomôcka, vhodná aj na hry – farebné otočné kruhy. Tie si treba vystrihnúť zo štyroch kartónov formátu A4 a zostaviť ich bez pomoci nitu tak, aby sa z nich dalo pri otáčaní dozvedieť základné informácie o prírode a turistike.      (lkh)