Aktuality
Mimoriadna známka KST Tlačiť

Ing. Ernest Rusnák, bývalý člen VV KST pre majetok, predložil VV KST a Ústrednej rade KST návrh na vydanie mimoriadnych známok KST. Mimoriadne známky budú určené výhradne na malé opravy a údržbu turistických chát, ktoré sú v majetku KST (Štefánikova chata), resp. v spoluvlastníctve KST (Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata po Rysmi). ÚR KST odsúhlasila prvý náklad známok v počte 500 kusov, predajná cena známok v roku 2010 bude 7 €/kus. Príjem zo známok bude na účte KST. Prerozdelenie príjmu bude schvaľovať VV KST na základe predložených požiadaviek nájomcov chát. Známky sa budú predávať prostredníctvom RR KST na významných turistických podujatiach KST (43. Slovenský zraz  vysokohorských turistov Tatranská Štrba, 57. Slovenský zraz turistov Dolný Kubín, 32. Slovenský zraz cykloturistov Bratislava). Ten, kto si zakúpi a nalepí známku do preukazu KST, bude mať zľavu na uvedených chatách vo výške 30 %.

Oznam pána Ernesta Rusnáka na čítanie.

Odporúčané miesto pre nalepenie známky.