Aktuality
O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Tlačiť

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 459/2006 Z. z. – Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu.

Zbierka zákonov SR >>  Sample Image