Za Štefanom Jureckým Tlačiť
V nedeľu 10.11.2013 odišiel od nás náš priateľ Ing. Štefan Jurecký, obetavý turista, bývalý predseda, dlhoročný funkcionár výkonného výboru KST regiónu Žilina, organizátor podujatí s celoslovenským významom, dlhoročný predseda KST Lietavská Lúčka.

Rozlúčka so zosnulým bola v stredu 13.11.2013 o 15:00 h v Dome smútku v Žiline, Bytčici.

Česť jeho pamiatke!

Ing. Štefan Jurecký

Narodil sa 29.2.1936 v Žiline, po vyštudovaní, ako chemický inžinier, pracoval od roku 1960 do 1995 v rôznych technicko - hospodárskych funkciách až po riaditeľa v Cementárni Lietavská Lúčka. Nikdy nebol v žiadnej politickej strane.

Od roku 1965 okrem zamestnania pôsobil ako dobrovoľný člen a organizátor v športových a turistických organizáciach:

1965- 1970 člen výboru a podpredseda Telovýchovnej jednoty Cementáreň Lietavská Lúčka /TJ CLL/
1970-1984 predseda TJ CLL
1970- 1991 predseda hospodárskej komisie okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy /OV ČSZTV/
1984- 2011 predseda odboru turistika pri TJ CLL , a potom predseda KST CLL
1984-1996 člen okresnej rady zväzu turistiky a člen výkonného výboru KST regiónu Žilina /VV KST RŽ/
1996- 2009 podpredseda VV RR KST RŽ

Od roku 1970 ako predseda hospodárskej komisie OV ČSZTV bol členom organizačných výborov Majstrovstiev sveta v hádzanej, Majstrovstiev Európy vo volejbale žien organizovaných v športovej hale na Bôriku a ďalších. V rámci turistiky bol členom organizačných výborov Slovenských turistických zrazov organizovaných v okrese Žilina letných a to Varínske Lúky, Kunerad, Varín autokemping, zimný zraz vo Vrátnej.

Organizátor krajských podujatí, regionálnych podujatí a mnohých akcií v rámci KST CLL, ktoré majú už svoju dlhoročnú tradíciu. Výstup na Lietavský hrad na Nový rok, 100 jarných km-otvorenie turistickej sezóny na Lietavskom hrade, Výstup na Žibrid, podujatie pre žiakov, Letný regionálny zraz, Zájazdy počas leta, Cez tri hrady, čistenie chodníkov, Silvestrovský výstup na Kľak.

V rámci KST RŽ bol zakladateľ priateľstva medzi turistami zo žilinského regiónu a turistami z mesta Bielsko Biala. Vo VV KST RŽ pracoval pri príprave stretnutí, výborov zasadnutí regionálnej rady, svojim iniciatívnym prístupom a tvorivou činnosťou ostane príkladom obetavosti a skromnosti a navždy bude zapísaný v našich srdciach ako vzorný turista, propagátor a organizátor turistiky.

Odišiel od nás vo veku 77 rokov.

František Lonc, predseda RR KST Žilina

Jurecky_foto_orez1