Správa z aktívu sekcie LT Klubu českých turistov, december 2014 Tlačiť
V dňoch 5 až 7.12. 2014 sa člen sekcie lyžiarskej turistiky KST L. Škumát zúčastnil ako zástupca sekcie schôdze a aktívu sekcie LT Klubu čečských turistov v Telči. Aktívu sa zúčastnili zástupcovia oblastí, ktorých je 10 (ktoré kopírujú kraje).

Správu L. Škumáta z aktívu si prečítajte tu:  LT_L. Škumát_správa_zo_služobnej_cesty.docx