Za pani Löbbovou Tlačiť
S poľutovaním Vám oznamujem, všetkým priateľom a turistom, že 9.apríla 2014, že nás navždy opustila skvelá manželka, mamina, babina, ale aj dlhoročná vedúca TOM Pribina Nitra Marta Löbbová, ktorá vychovala veľa mladých turistov a naučila nás prvé kroky hore a dole vrškom.

Prosím Vás Turisti nech ostane navždy v našich srdciach.

Posledná rozlúčka s maminou bola v sobotu 12.apríla 2014 na mestskom cintoríne v Nitre.

Mami ďakujeme.

Richard Löbb

Za_pani_Lobbovou_foto