Konal sa seminár Rekreácia a turizmus v krajine Tlačiť
Seminár organizovaný Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Správou CHKO Ponitrie sa uskutočnil 13.marca 2014 v Nitre.S prednáškou o jazdeckej turistike prispel člen KST a predseda sekcie jazdeckej turistiky KST Michal Hučko.

Prednáška M. Hučka:   Jazdecká_turistika_seminár_Nitra.pdf

Program:

nitra_program_13.03.2014M