Uskutočnila sa konferencia Rozvoj turistiky v kopaničiarskom a horňáckom regióne. Tlačiť
Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina v spolupráci s občianskym združením Slovácky běžecký klub Kyjov pripravila konferenciu 11. marca 2014. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia KST (M. Hučko, za sekciu jazdeckej turistiky; M. Kubla a S. Kučera za sekciu značenia). M. Hučko predniesol za KST príspevok.

Program konferencie:

myjava_program_11.03.2014M


Jazdeck_turistika_okruh_Zhorie