Stretnutie organizované Horskou záchrannou službou Tlačiť
Dňa 24.4.2014 sa v budove Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci uskutočnilo stretnutie pozvaných subjektov (prezenčná listina je zobrazená nižšie) v súvislosti s organizovanou činnosťou vo vysokohorskom prostredí.

Zápisnica zo stretnutia:   Zápis_HZS.pdf