Oznam o nepriechodnosti chodníkov Tlačiť
Sekcia značenia KST oznamuje, že k 16.6.2014 sú nepriechodné nasledovné chodníky:

1/ úplnú nepriechodnosť TZT 8608 v úseku TIM Dolné Želiská po TIM Sedlo pod Skalkou a TZT 5609a v úseku TIM Železné - TIM Ráztocké sedlo,

2/ na veľmi sťaženú priechodnosť TZT 5609a v úseku TIM Salatín po TIM Sedlo pod Kohútom , TZT 8628 v úseku TIM Ludrovská dolina, pamätník SNP po Sedlo Teplice a na TZT 5605 v úseku TIM Ostré po TIM Sedlo Brdisko
a to v dôsledku polomov a vývratov.

3/ dočasnú uzáveru TZT 5658 v úseku Bánová - Lieteva, majer, z dôvodu výstavby diaľnice