KST a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali dohodu o spolupráci Tlačiť
Trenčiansky samosprávny kraj podpísal Dohodu o spolupráci s KST. V pondelok 21. júla 2014 ju v neformálnej turistickej atmosfére, uprostred prírodných rekvizít a dekorácií ako stan, ešus či bicykle, bezprostredne pred Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísal predseda TSK Jaroslav Baška a predseda KST Peter Dragúň.

J. Baška po podpíse povedal, že prostredníctvom podpísanej dohody chce TSK podporovať zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji. Kraj plánuje KST aj finančne podporovať prostredníctvom finančného príspevku na značenie turistických chodníkov. Po spojení síl bude spoločná práca efektívnejšia a výsledky budú lepšie a hmatateľnejšie. J. Baška verí, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o spoločné možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, čo dopomôže rozvoju cestovného ruchu v kraji.

Dohodu uvítal aj predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň. „Ľudia, ktorí nechodia do prírody, prichádzajú o veľa," zdôraznil. „ Príroda a ľudia, ktorí do nej chodia, dokážu vytvoriť zázračnú atmosféru, ktorá lieči. Na základe dohody o spolupráci plánujeme zachovať a doplniť existujúcich viac ako 1700 km značenia turistických chodníkov, no máme aj ďalšie plány. Vzniká nový trend - certifikácia turistických chodníkov a doplnenie služieb pre turistov, budovanie rozhľadní a podobne. Máme veľa nápadov, dohodneme sa na spoločných prioritách."

Obsahom Dohody o spolupráci je osem článkov, v ktorých sú definované predmety spolupráce zúčastnených strán, ako napríklad: ochrana historických a kultúrnych pamiatok, podpora a vytváranie podmienok pre turistiku, táborenie a pobyt v prírode, podpora cestovného ruchu či spoznávanie krajiny. Spoločné úsilie zúčastnených strán by malo prispieť k zdravému životnému štýlu, zachovávaniu historických a kultúrnych hodnôt a prírodných krás Trenčianskeho kraja s dôrazom na ochranu prírody a životného prostredia. Strany sa zhodli, že jednou z dôležitých činností je obnova a údržba existujúcich turistických značení, výstavba a značkovanie nových trás.

Dohoda:    TSK_dohoda.pdf

Fotogaléria z aktu podpisovania (autor: TSK):