Jubileum Dušana Kaliského Tlačiť
Kalisky_80_KSUž viac než polstoročie sa meno nášho jubilanta spája s organizovanou turistikou na Slovensku. Tohoročný osemdesiatnik Dušan Kaliský patrí k tým, za ktorými je vidieť výsledky dlhoročnej cieľavedomej práce, spojenej s hlbokým záujmom. Zapájal sa do mnohých aktivít, ktoré súvisia s turistikou a dosiahol najvyššiu kvalifikáciu vo viacerých turistických odbornostiach – v pešej, lyžiarskej i vysokohorskej turistike. Pôsobil aj ako značkár - obnovil stovky kilometrov turistických značkovaných trás v Nízkych Tatrách, Starohorských vrchoch, Slovenskom Rudohorí i Kremnických vrchoch a je držiteľom odznaku Značkár I.triedy.

Je držiteľom čestných titulov Majster turistiky a Vzorný cvičiteľ. Boli mu udelené viaceré ocenenia ako - Zlatý odznak Turista SSR (1973), Zlatý odznak SZT ČSZTV (1982), Zlatý odznak KST(1995), Zlatá medaila SZTK (2000) , Čestné uznanie ATJK s plaketou (2004), a Medaila Miloša Janošku (2010).

Podieľal sa na organizácii krajských a celoslovenských zimných i letných turistických zrazov, desaťročia je náčelníkom štábu lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou a vedúcim rôznych kvalifikačných školení a „na staré kolená" začal organizovať podujatia vysokohorskej turistiky v Dolomitoch a Alpách.

Pochádza z kraja pod Ďumbierom, neskôr sa usídlil v Banskej Bystrici, kde pôsobil v rôznych okresných a krajských zložkách zväzu turistiky. V rokoch 1967-1969 bol členom Predsedníctva ÚV ZT ČSZTV v Prahe, 1965-1972 predsedom OV Zväzu turistiky v Ban.Bystrici, členom výboru SZT ČSZTV Bratislava a 1973-1982 členom Komisie lyžiarskej turistiky SZT ČSZTV. Už 40 rokov je predsedom jedného z najaktívnejších turistických klubov - KST Lokomotíva Banská Bystrica a zastáva aj funkciu predsedu Regionálnej rady KST so sídlom v Banskej Bystrici.

Významnou mierou sa zaslúžil o vytvorenie podmienok pre vybudovanie útulne KST pod Chabencom, rekonštrukciu historického Tunela v Kremnických vrchoch a tiež o znovupostavenie Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách - čo ocenil aj Slovenský horolezecký spolok a udelil mu v roku 2001 Zlatý odznak JAMES-u.

Značnú časť svojho turistického života venoval projektu zriadenia Domu turistiky v Banskej Bystrici. Vďaka nemu má KST Lokomotíva Banská Bystrica objekt, ktorý je svojim poňatím výnimočným na Slovensku - je v ňom turistický klub, archív dokumentov k dejinám turistiky, knižnica turistických máp, časopisov, sprievodcovskej literatúry a tiež internetová študovňa. Podarilo sa mu tým v praxi zrealizovať jeho presvedčenie o ponímaní turistiky ako celoživotnej náplne nielen v oblasti pohybových aktivít, ale aj v jej vzdelávacom a spoločensko-kultúrnom poslaní.

Nášmu jubilantovi do ďalších rokov želáme najmä dobré zdravie a pohodu v kruhu tých priateľov-turistov, ktorí ho celé roky podporovali a naďalej podporujú v jeho snaženiach v prospech slovenskej, regionálnej a najmä banskobystrickej turistiky.

Klub slovenských turistov
Lokomotíva Banská Bystrica