Otvorenie chodníka Jána Hollého Tlačiť
VUC Trnava financovala obnovu Chodníka Jána Hollého v roku 2014. Chodník Jána Hollého je zelená značka TZT 5107 Hradište pod Vrátnom – Dobrá Voda – Pustá Ves s dĺžkou 18,8 km. Značkári KST obnovili pásové značenie, na 10 smerovníkoch vymenili 46 smeroviek a tabuliek miestneho názvu.Chodník Jána Hollého bol slávnostne otvorený počas osláv Jána Hollého na Dobrej Vode v nedeľu 12.4.2015. Predpoludním ho otvorili zástupcovia VUC Trnava – asistent predsedu pán Jozef Behúl, predseda KST pán Peter Dragúň a obce Dobrá Voda – starosta pán René Blanárik. Otvorenia sa zúčastnilo asi 30 turistov, z nášho oddielu 7. V krátkych prejavoch zástupcovia partnerských organizácií ocenili vzájomnú spoluprácu pri rozvoji turistiky a propagácii obce Dobrá Voda. Potom navštívili Pamätnú izbu Jána Hollého, kde lektorka pani Janka Danková podala zasvätený výklad o živote a diele básnika.

Účastníci absolvovali krátku prechádzku cez Podmariáš na hrad Dobrú Vodu. Na hrade členovia občianskeho združenia vyčistili nádvorie hradu, spravili chodníky a schodíky. Po krátkej obednej prestávke prítomní pokračovali po trase bývalej lesnej železničky na Dobrú Vodu.

Turisti stihli aj popoludňajší program na cintoríne – sprievod folklórnych skupín, prejavy a kladenie vencov. Na záver osláv si záujemci pozreli vystúpenie folklórnych skupín (Krúžek z Nemčičiek na Morave, Prvosienka z Dobrej Vody a cimbalovej muziky Strunka) v Kultúrnom dome.

Vladimír Chrapčiak

Fotogaléria:

    Problem copying original
  •