Za živé rieky 2015 - dolu Hronom Tlačiť
S cieľom upozorniť na dôsledky prehradzovania vodných tokov, osobitne rieky Hron, sme pripravili putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja pri Štúrove. Malé vodné elektrárne sa dajú stavať aj inak, ako celým prehradením vodného toku. Preto dostala prvá kampaň Za živé rieky podtitul Dolu Hronom.

Nižšie nájdete je harmonogram, ktorý sa môže meniť v závislosti od stavu vody, schopností účastníkov a počasia. Presné inštrukcie zašleme prihláseným účastníkom, príp. sledujte www.slatinka.sk alebo aj facebook na https://www.facebook.com/events/861390960596162/


Vážení priatelia!

Tento rok takto...
Podarilo sa nám zorganizovať na koniec prázdnin jednu milú, malú akciu s veľkou výpovednou hodnotou. Do batôžka našej krásnej prírody sme nabalili slnko, vodu, vzduch spolu s relaxom, dobrodružstvom i priateľskými stretnutiami.

Putovanie je určené pre všetkých, ktorý chcú, vedia a môžu pomôcť našim riekam, zdravotný stav ktorých je pre celú našu prírodu i kondíciu nás obyvateľov určujúci. Môžete sa zúčastniť splavu, súbežného putovania, stretnutí v obciach. Môžete prispieť organizačne, finančne, svojou účasťou, návrhmi, podpisom vyhlásení, šírením informácií, medializáciou...

Veľký dôraz kladieme na stretnutia s aktivistami, zástupcami obecných samospráv i bežnými občanmi, kde chceme v kolektíve odborníkov odprezentovať v širokom zábere celkový obraz problematiky stavu našich vôd na Slovensku, hroziace nebezpečenstvá i možnosti nápravy už vzniknutých škôd. Vymeníme si skúsenosti, nápady, dohodneme spoločné postupy. Je prirodzené, že sa sústredíme hlavne na rieky (životodarne tepny našej prírody) a najmä náš "biokoridor nadregionálneho významu" - rieku Hron".

Akciu koordinuje združenie Slatinka, tam je potrebné smerovať aj všetky prihlášky, ponuky, žiadosti.

Tešíme sa na spoločne prežitý krásny týždeň v povodí rieky Hron.

S pozdravom J.Baran

Program_putovania_Za_živé_rieky_2015.pdf

 Prihláška_Za_živé_rieky_2015.doc 

 MVE_na_rieke_Hron.pdf