Konala sa Sobotištská päťnástka Tlačiť
 Sobotište_hlásenie o podujatí.doc

 Sobotište_počet účastníkov.xls