Sekcia PT KST vo Svidníku Tlačiť

V dňoch 20.-22. marca 2009 sa predseda sekcie pešej turistiky KST Jindrich Racek na pozvanie predsedu KST Beskyd Svidník Michala Hajduka zúčastnil členskej schôdze KST Beskyd vo Svidníku. Schôdza zvolila staronové vedenie klubu. Jindrich Racek dovzdal členom KST Beskyd ďakovné listy, čestné uznania, strieborné odznaky a plaketu KST ako poďakovanie za organizovanie úspešného 55. slovenského zrazu turistov a 39. stretnutia turistických oddielov mládeže v roku 2008 vo Svidníku. V sobotu sa zúčastnil členskej schôdze ďalšieho klubu v regióne KST Kaštielik Mestisko na kopci Kaštielik. Schôdze sa zučastnil, okrem návštevy z Bratislavy, aj predseda KST Beskyd Svidník M. Hajduk a podpredseda KST Hory a doliny Andrej Slivka. V nedeľu hostia navštívili Poľskú republiku v sprievode tajomníka KST Beskyd Svidník Jána Holodňáka a člena KST Beskyd Svidník a predsedu KZ RR KST Stropkov-Svidník Jána Brudňaka.  

Ohlas z návštevy v novinách Podduklianske novinky - formát pdf .