33. slovenský zraz cykloturistov KST "Týždeň slovenskej cykloturistiky" Tlačiť
Sekcia cykloturistiky KST z poverenia Ústrednej rady KST, Regionálna rada KST Poprad, Sanatórium Tatranská Kotlina, Regionálna rada KST Rožňava, Naturefriends Internationale  zorganizovali 33. slovenský zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov, „Týždeň slovenskej cykloturistiky"v Tatranskej Kotline vo Vysokých Tatrách v dňoch 19.-22. augusta 2011 a v Rožňave v dňoch 27.-28. august 2011.

Podujatie bolo organizované s finančným prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Delegátmi VV KST boli predseda Sekcie cykloturistiky KST Ernest Rusnák, podpredseda Sekcie cykloturistiky KST Anton Hasák a 27.-28.8.2011 člen VV KST Miroslav Herchl.

Textová i obrazová spomienka na zraz pripravená A. Hasákom je tu: Cyklo_A.Hasak.ppt

Pôvodné propozície, informácie, kontakt, trasy, ceny a prihlášku nájdete nižšie.


 

33. slovenský zraz cykloturistov KST sa z dôvodov, ktoré sa dozviete po prečítaní príspevku Ernesta Rusnáka, predsedu organizačného štábu (príloha), koná v dvoch častiach: úvodná štvordňová časť bude v Tatranskej Kotline v termíne 19. – 22. augusta 2011 a počas ďalšieho víkendu bude 27. - 28. augusta 2011 nasledovať dvojdňový záver v Rožňave, s možnosťou príchodu do Rožňavy v piatok popoludní. Účastníci zrazu si môžu vybrať - zúčastniť sa len jednej časti a to buď úvodnej v Tatranskej Kotline, alebo záverečnej v Rožňave, alebo sa zúčastniť oboch častí, čo my ako organizátori len privítame. Záujemcovia, ktorí by chceli využiť štyri neorganizované dni (utorok – piatok) medzi oboma časťami podujatia, môžu si predĺžiť pobyt vo Vysokých Tatrách a zostať v Tatranskej Kotline, cena ubytovania a stravovania v sanatóriu zostane na tej úrovni ako počas zrazu. V piatok sa potom presunú do Rožňavy. Pretože budeme spolu bicyklovať dlhšie, nazvali sme celé podujatie priliehavo „Týždeň slovenskej cykloturistiky".

 SZCT_propozície.pdf                                 SZCT_prihláška.xls

 SZCT_proposition_DE.pdf 

 SZCT_invitation_DE.pdf   

 SZCT_application form_DE.xls