44. slovenský zraz vysokohorských turistov KST 2011 Tlačiť

Sekcia vysokohorskej turistiky KST pozýva priaznivcov vysokohorskej turistiky na 44. Slovenský zraz vysokohorských turistov KST v roku 2011. Termín konania: 30. júna – 3. júla 2011.

Podujatie je organizované s finančným prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Delegátmi VV KST sú podpredsedovia KST Erika Fábryová a Štefan Kuiš.

Zraz_VhT_plg

 Zraz_VhT_44_ročník_2011_propozície.pdf

MIESTO KONANIA: ATC Tatranská Štrba, SNP č. 40.
ÚČASŤ NA ZRAZE: Členovia KST s platným členským preukazom – ostatní, bez možnosti uplatnenia zliav. Absolventi
Základov VhT bez obmedzenia, ostatní pod vedením cvičiteľa, resp. inštruktora VhT (5. účastníkov + cvičiteľ, resp. inštruktor
VhT). Deti do 15. rokov len v sprievode rodičov.
PROGRAM: Otvorenie Zrazu vo štvrtok 30.06. o 2000 hodine. Celodenné túry do sediel a na vrcholy po turisticky
značkovaných chodníkoch, alebo výstupy na niektoré z týchto „neznačených" vrcholov: Vysoká, Lomnický štít, Ľadový štít,
Zadný Gerlach, Prostredný hrot, Bradavica, Končistá, Baranie rohy, Mengusovský, Štrbský a Satan (v týchto prípadoch však
v skupinách po 5.turistov + inštruktor VhT). Potrebná je výstroj a výzbroj pre VhT! Vedúci skupiny je povinný pred
odchodom na túru zapísať do Knihy túr cieľ túry, počet ľudí a predpokladaný čas návratu. Po absolvovaní túry a po návrate
do ATC bezodkladne zaznačí do Knihy túr aj čas návratu. Kniha túr bude na recepcii ATC. Ukončenie Zrazu v sobotu 2.07.
o 20:00 hodine.