Osadenie smerovníka pred sídlom KST Tlačiť

Pre zlepšenie propagácie KST navrhli značkári KBT predĺženie modrej TZT 2401, vedúcej od čokoládovne Figaro na obľúbený výletný cieľ Bratislavčanov, na Kamzík (489 m n m). V lete 2010 bolo zrealizované preznačenie a predĺženie trasy tak, že teraz je jej začiatok pred sídlom KST na Záborského 33. V stredu 13.10.2010 o 17.00 sa za účasti predstaviteľov KBT, vedenia KST a hostí uskutočnilo slávnostné osadenie smerovníka pred sídlom KST.

K podujatia bola vydaná tlačová správa, jej celé znenie nájdete TU.

V stredu 13. októbra 2010 bol pred Ústredím Klubu slovenských turistov nezvyčajný ruch. Značkári Klubu bratislavských turistov stavali pred zrakom desiatok prizerajúcich turistov značkársky smerovník pri „domčeku“ KST. Smerovník slávnostne odhalil predseda KST. Členovia Klubu bratislavských turistov (KBT) navrhli už v roku 2009 zaradiť sídlo KST do siete turistických značkovaných chodníkov a tak symbolicky upozorniť organizovaných turistov i širokú turistickú verejnosť na existenciu a na činnosť Klubu slovenských turistov. Pod vedením predsedu značkárskej komisie KBT, Mila Kublu, predĺžili modrú značkovanú trasu vedúcu z Krásnej hôrky cez Kamzík a Briežky, k sídlu KST v Bratislave na Záborského ulici 33. Slávnostného podujatia sa zúčastnil predseda KST, predsedníčka komisie značenia KST a ďalší funkcionári KST, ako aj početní turisti a značkári KBT a KST. Vydarené podujatie sa skončilo vo večerných hodinách chutným gulášom, ktorý s fortielom navaril predseda sekcie pešej turistiky KST Jindro Racek. Neobvyklé stretnutie turistov v centrále Klubu slovenských turistov spríjemňovali pesničky zakladateľov hudobnej skupiny Jednofázové kvasenie, Dušana Valúcha, generálneho sekretára KST, a Karola Svozila. Verme, že toto vydarené podujatie nebolo posledné svojho druhu.

Arnošt Guldan

 smerovnik_010.jpgsmerovnik_008.jpg

smerovnik_007.jpgsmerovnik_006.jpgsmerovnik_005.jpgsmerovnik_004.jpgsmerovnik_003.jpgsmerovnik_002.jpgsmerovnik_001.jpgsmerovnik_000.jpg   smerovnik_009.jpg