Jarné upratovanie 2011 Tlačiť

Pozdraviť celosvetový Deň zeme (22.4.) čistením verejných priestranstiev v prírode – okolia turistických trás, studničiek, oddychových altánkov – tak znie výzva ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya. Výzvu prijali a v predstihu jedného týždňa ruku k dielu priložili turisti z KT Lokomotíva Bratislava. Pracovali v Malých Karpatoch, nad mestskou časťou Bratislava-Rača, na trase tzv. „modrého račianskho okruhu" o ktorý sa starajú už dlhé roky. Zúčastnilo sa 29 členov KTL, zozbierali cca 60 kg odpadu, opravili mostík pod Dračím hrádkom a upravili novú časť chodníka z Bieleho kríža na Medené hámre. Vyzbieraný odpad bol odvezený do Zberného dvora. Emil Peterský, predseda KT Lokomotíva.

DenZeme_01  DenZeme_02  DenZeme_03  DenZeme_04