Putovná výstava 90 rokov časopisu Krásy Slovenska Tlačiť
Vydavateľ časopisu Klub slovenských turistov a nakladateľ časopisu Dajama organizujú i v roku 2012 putovnú výstavu 90 rokov Krás Slovenska. V najbližšom období bude výstava inštalovaná:
  • 17. až 20.mája 2012 na knižnom veľtrhu v Prahe,
  • 21. mája 2012 v Prievidzi,
  • Hliník nad Hronom.

Staršie expozície:
  • Mestská knižnica Kapucínska 3, Bratislava, 7. až 30. október 2011
  • 5. novembra 2011 o 16:00 na knižnom veľtrhu Bibliotéka Incheba Expo Bratislava pod záštitou 1. podpredsedu vlády, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Figeľa:
  •  MD_záštitaKS_Bibliotéka.pdf
Pozvánka:                                                             
KS_BA_vystavam


Fotogalériu z vernisáže výstavy v Trnave nájdete na stránkach časopisu Krásy Slovenska, link tu:
http://www.krasy-slovenska.eu/photos/getPhoto/9/0
Fotogalériu z vernisáže výstavy v Liptovskom Mikuláši nájdete na stránkach časopisu Krásy Slovenska, link tu:
http://www.krasy-slovenska.eu/photos/getPhotos/7/Vernis%C3%A1%C5%BE%20v%C3%BDstavy%2090%20rokov%20%C4%8Dasopisu%20Kr%C3%A1sy%20Slovenska


Pôvodný uvádzací plagát výstavy:
KS_vystava