Jubileum najstaršieho nepretržite vychádzajúceho slovenského časopisu Tlačiť
Vo štvrtok 24. februára sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konala vernisáž výstavy „ 90 rokov časopisu Krásy Slovenska". Výstava bola pripravená v spolupráci redakcie časopisu, vydavateľa - Klubu slovenských turistov, vydavateľstva DAJAMA a spomínaného múzea. Trinásť panelov dokumentuje vplyv tohto unikátneho časopisu na formovanie zdravého životného štýlu, rozvoj turistiky a turizmu, ochranu prírody a krajiny, na pestovanie úprimného vlastenectva obyvateľov Slovenska tým, že svojim čitateľom neúnavne približuje bohaté spektrum prírodných krás, kultúrnych pamiatok a historických pamätihodností nachádzajúcich sa na našom území.
Ku kmeňovým prispievateľom od začiatku patrili jednak turisti, horolezci a jaskyniari, jednak významní prírodovedci, národopisci a historici, vďaka čomu si časopis od svojho vzniku udržiaval a doteraz udržuje vysokú obsahovú úroveň a schopnosť inšpirovať svojich čitateľov ku vždy novým výpravám za krásami Slovenska. Samotná výstava bude tiež putovať, v priebehu roka si ju bude možné pozrieť aj v Trnave, Dolnom Kubíne, Martine, Tatranskej Lomnici, Rožňave, Prešove a Bratislave. Na vernisáž počas nadchádzajúceho víkendu voľne nadviaže 1. zimné stretnutie čitateľov Krás Slovenska, na Chate pri Zelenom plese, oficiálny program, spojený s ocenením osobností bude v sobotu 26.2.2011.

––

Klub slovenských turistov (KST), vydavateľ časopisu Krásy Slovenska a majiteľ obchodnej značky Krásy Slovenska, je občianske združenie právnických osôb - turistických odborov a klubov z celého Slovenska, ktoré spolu združujú takmer 20 000-ovú členskú základňu. KST vyvíja pestrú a pravidelnú činnosť v rôznych druhoch turistiky, má sekcie pešej, cyklistickej, lyžiarskej, vodáckej, vysokohorskej a jazdeckej turistiky, sekciu kempingu a karavaningu a sekciu turistiky zdravotne postihnutých. Sekcia mládeže rozvíja turistiku detí a mládeže so zameraním na táborenie, súťaživé formy pretekov turistickej zdatnosti a výchovu k ochrane prírody. Sekcia značenia riadi početný aktív dobrovoľných, odborne vyškolených značkárov, ktorí spájajú pobyt v prírode s významnou celospoločensky prínosnou aktivitou – obnovou a údržbou siete 13 800 km značkovaných turistických trás na územi Slovenska.

KST vznikol v roku 1990 transformáciou Zväzu turistiky Slovenskej organizácie čs. zväzu telesnej výchovy, historicky sa hlási k odkazu a majetku turistických organizácií spred roku 1948 - Klubu československých turistov (KČST, 1918-1938), a Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL, 1939-1948).

KST zastupuje Slovensko v medzinárodných turistických organizáciách: Európskej federácii pešej turistiky (EWV), Medzinárodnej federácii ľudového športu (IVV), Medzinárodnej federácii priateľov prírody (NFI), spolupracuje s národnými turistickými organizáciami susedných krajín, koordinuje slovenskú sieť peších, lyžiarskych a v spolupráci so Slovenským cykloklubom aj cykloturistických značkovaných trás s trans-európskou sieťou turistických magistrál. Predsedom Klubu slovenských turistov je Peter Perhala.

V Bratislave, 24. februára 2011

Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

02-4445 4088; 0908 733 781