Vyjadrenie vedenia KST k incidentu v útulni Ďurková Tlačiť
V noci na 1. mája sa v útulni Ďurková udiala mimoriadna udalosť takého rázu, že o nej informovali aj bulvárne noviny. Zatiaľ boli hory, horské chaty a útulne miestom, kde sa ľudia k sebe správajú prevažne priateľsky, no po správe o dobodaných ľuďoch vari každý turista pocíti obavy, či už násilie neodvratne stúpa z dolín až na hrebene hôr, kde sa doteraz nevyskytovalo. Turistický portál hiking.sk pred týždňom uverejnil veľmi emotívnu správu očitého svedka, ktorý v útulni, onej noci spal. Príspevok rozpútal veľkú diskusiu, v ktorej sa často útočí aj na „značku" KST, pričom mnohí diskutéri sa evidentne neorientujú vo vzťahoch medzi jednotlivými úrovňami a subjektami KST.
Mrzí nás, že k takej udalosti došlo, a že svoj podieľ na tom asi má aj zanedbanie povinností zo strany personálu útulne. Vedenie KST nereagovalo hneď zverejnením stanoviska, lebo výkonný výbor to považoval a považuje za udalosť ktorej riešenie sa má odohrať medzi správcom a nájomcom. Na druhej strane, nechceme strpieť útoky na celý KST a taktiež sa nám zdá pomýlené vyzývať turistov k bojkotu útulne Ďurková. Preto sme portálu hiking.sk poskytli vyjadrenie, ktoré zverejňujeme tu: www.hiking.sk , alebo  nižšie po kliknutí na "Čítať celý článok".

Považujeme za užitočné najprv objasniť, aspoň stručne, organizačnú štruktúru Klubu slovenských turistov:
Klub slovenských turistov (KST; www.kst.sk ) zastrešuje niekoľko sto miestnych odborov a klubov turistiky po celom Slovensku, preukaz KST má celkove asi 15 000 turistov. Ústredie KST v Bratislave, Záborského 33, je poštovou adresou a sídlom organizácie, funguje tu sekretariát kde pracujú traja administratívni pracovníci, zamestnanci KST.
Koordinačným a riadiacim orgánom KST je 7-členný výkonný výbor, organizačným medzičlánkom sú regionálne rady, momentálne ich pôsobí 36, jednou z nich je regionálna rada v Banskej Bystrici (RR KST BB), pod ňu spadá 17 miestnych odborov KST, jedným z nich je KST Družstevník Jasenie. Výkonný výbor tvoria neplatení dobrovoľní funkcionári, ktorých na 4-ročné obdobie volí valné zhromaždenie delegátov z regionálnych rád, obdobne sú kreované aj regionálne a miestne organizačné štruktúry KST. Vo všetkých zložkách, vrátane odborných sekcií a komisií KST, pracujú neplatení dobrovoľní funkcionári.
Teraz k ubytovacím zariadeniam :
Ústredie (centrála) KST - zastrešujúca organizácia, má v majetku 5 vysokohorských chát. V Nízkych Tatrách Chatu M.R.Štefánika (chata pod Ďumbierom), vo Vysokých Tatrách Chatu pod Rysmi, Zbojnícku chatu, Téryho chatu a Chatu pri Zelenom plese; spolumajiteľom uvedených 4 vysokotatranských chát je horolezecký spolok SHS JAMES (www.james.sk).
Regionálne rady a miestne odbory KST majú v rámci Slovenska viacero ďalších chát a útulní, ktoré sú v ich vlastníctve a sami im určujú prevádzkový režim. Vedeniu KST nie je ľahostajné, aké sú pomery (kvalita ubytovania a služieb, správanie sa personálu, čistota, hygiena a pod.) na týchto objektoch, ale nemá na ne priamy dosah ani riadiaci vplyv. Tak je to aj v prípade útulne v sedle Ďurková.
Útulňa v sedle Ďurková
je majetkom regionálnej rady KST Banská Bystrica, ktorá sa zaslúžila o jej vybudovanie.
Útulňu má v správe miestny turistický odbor KST Družstevník Jasenie, prevádzkárom (nájomcom) je Juraj Šikula.
Incident v útulni
Podľa doterajších, zatiaľ nie ceľkom overených správ, došlo k sporu medzi členmi jednej skupinky návštevníkov, ktorých správanie sa sa vymklo spod kontroly personálu útulne. Spor vyvrcholil šarvátkou v rámci tejto skupinky, došlo pritom k pobodaniu dvoch osôb. Ostatní ubytovaní turisti boli do udalosti zatiahnutí len ako nedobrovoľní svedkovia. Policajná hliadka privolaná nájomcom útočníka zadržala a neskôr identifikovala ako viacnásobného recidivistu.
Stanovisko k incidentu
Máme k dispozícii stanovisko KST Družstevník Jasenie:
"KST Družstevník Jasenie sa dištancuje od incidentu na Útulni Ďurková pod Chabencom, ktorý sa odohral z 30.4. na 1.5.2011 a vyjadruje poľutovanie nad touto udalosťou. Podrobnejšie informácie zverejníme po prešetrení celej záležitosti. Za poriadok a bezpečnú prevádzku na útulni zodpovedá správca útulne na základe nájomnej zmluvy, návštevníci útulne sú povinní dodržiavať prevádzkový (ubytovací) poriadok".

Vedenie KST nemá priamy dosah a tým pádom ani zodpovednosť za pomery na útulni Ďurková, pochopiteľne nás však všetkých mrzí, k čomu tam došlo. Je poľutovaniahodné, že personál útulne nezasiahol v záujme nočného kľudu oveľa skôr, než došlo k potýčke. Vedenie KST sa ospravedlňuje turistom, ktorí v tú noc nenašli v útulni Ďurková pokojný útulok, ale nepríjemný zážitok. Budeme pozorne sledovať aké opatrenia spraví KST Družstevník Jasenie, aby obnovil dôveru turistickej verejnosti k útulni Ďurková. V záujme prevencie podobných udalostí vedenie KST vyzýva všetky svoje regionálne štruktúry a miestne odbory k väčšiemu dôrazu na dodržiavanie prevádzkového/ubytovacieho poriadku a nočného kľudu vo všetkých ubytovacích zariadeniach, ktoré nesú znak KST. Veríme, že spoločným úsilím personálu aj ubytovaných hostí sa dá dosiahnuť, aby boli chaty a útulne príjemným miestom oddychu a poskytovali turistom bezpečnú strechu nad hlavou.

Dušan Valúch, generálny sekretár KST; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel +421 2 4445 4088