Konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji Tlačiť
Medzinárodný zväz priateľov prírody (Naturefriends International – NFI) spolu s Klubom slovenských turistov a Maďarským zväzom priateľov prírody zorganizovali Konferenciu o trvalo udržateľnom rozvoji s podtitulom "Turizmus – Mládež – Budúcnosť. Trvalo udržateľný rozvoj Gemersko-turnianskeho regiónu". Konferencia sa konala 9. septembra 2011 a priniesla panelovú diskusiu o potenciálnom trvalo udržateľnom rozvoji cezhraničného Gemersko-turnianskeho regiónu (Slovenský kras – Aggtelekský kras) tým, že sa vezme do úvahy situácia mládeže a urobí sa krok smerom k prijatiu spoločnej deklarácie o trvalo udržateľnom rozvoji regiónu.

Memoradnum, spoločnú deklaráciu, ktorá je výsledkom diskusie môžete čítať tu:

 Konferenica_Gemerský región_memorandum.pdf

Nad konferenciou prevzal žáštitu Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Záštita je spojená s poskytnutím finančnej podpory na organizáciu konferencie.


Min_dpt_logo


Konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji bola súčasťou slávnostného zakončenia kampane Krajina roka 2010/11, ktorá sa predstavila turistickým a kultúrnym program v Rožňave v dňoch 8.-11. septembra.

Viac o konferencii sa dozviete v pozvánke, obsahuje aj program:

 Konferencia_povánka.pdf